LO krever økt kjøpekraft

LO krever at lønningene blir høyere enn prisstigningen i år.

21. februar 2024

Runar Nørstad

Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå er økte lønninger det aller viktigste for våre medlemmer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Foto: LO)

LOs representantskap var samlet 20. februar, og vedtok hovedkravene i årets lønnsoppgjør og formuleringen av den tariffpolitiske uttalelsen. Mette Johnsen Walker og Jon Oddvar Holthe møtte for Skolenes landsforbund.

Uttalelsen blir brukt som et styringsverktøy når enkeltforbundene skal inn i sine respektive forhandlinger.

Tariffpolitisk uttalelse fra LO for 2024

Lønn

Økt kjøpekraft er punkt nr. 1. Kjøpekraften for store grupper sank i fjor, og det har i praksis ikke vært noen reallønnsvekst siden 2015.

Det blir et forbundsvist oppgjør i privat sektor, som er først ute. Det vil si at det er Fellesforbundet som forhandler med Norsk Industri etter den såkalte frontfagsmodellen. Resultatet av disse forhandlingene blir normgivende for alle andre tariffområder.

Alle grupper i arbeidslivet drar nytte av frontfagets og LOs forhandlingsmakt. Vi forventer derfor at vi får en god og rettferdig lønnsvekst også i offentlig sektor.

Etter- og videreutdanningsreform

Arbeidslivet er i endring, og alle må derfor sikres reelle muligheter for livslang læring for å kunne stå i en jobb som endres.

Tariffpolitisk uttalelse fra LO finner du her (lo.no)

TBSK

Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) har lagt frem sin rapport som bekrefter tallene fra TBU. KS-området landet på en ramme på 5,4 prosent i fjor.

Videre ser vi at tilleggene gitt i 2023 var godt og rettferdig fordelt, de ble gitt for både kompetanse og ansiennitet, med et flatt tillegg i bunn som favnet lavlønnsprofilen som vi i LO står for. De sentrale tilleggene fra 1. mai 2023 gikk fra 26.300 kroner til 43.000 kroner på garantilønnstabellen.

Vi vil fortsatt kreve en god og rettferdig fordeling av lønnsmidlene i årets hovedoppgjør.

Fakta: LOs tariffkrav

  • Innenfor rammen som frontfagsmodellen setter, er hovedkravet for lønn økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser.
  • Gjennom kravene vil vi særlig prioritere en rettferdig lønnspolitikk som motvirker lavlønn og prioriterer likelønn. Lokale forhandlinger må være reelle.
  • LO mener det er behov for en bred etter- og videreutdanningsreform og vil stille krav i forbindelse med dette. Reformen skal utformes og finansieres gjennom et trepartssamarbeid. Reformen skal utvikles som et tilbud tilpasset både arbeidslivet og den enkelte ansattes behov.
  • Det fremmes også krav om språkopplæring betalt av arbeidsgiver i arbeidstiden.

Relaterte saker
SL: LO-lederen: Vi skal ha vår del av kaka!
SL: Forventer god og rettferdig lønnsvekst
SL: Blogg: Lønnsforhandlinger på 1-2-3, sa du?
SL: SL-podden: Slik foregår lønnsforhandlingene