– Frontfaget vil sikre hele laget økt lønn

Skolenes landsforbund mener frontfagsrammen gir et godt grunnlag for forhandlingene i offentlig sektor og ser fram til oppstart av kommuneoppgjøret 15. april.

8. april 2024

Runar Nørstad

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund
Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker, er glad for at frontfaget er i havn og ser fram til oppstart av kommuneoppgjøret. (Foto: Skolenes landsforbund)

Fellesforbundet har i forhandlinger med Norsk Industri sikret arbeidstakere en solid lønnsøkning. Det skjer etter flere år med reallønnsnedgang. Samtidig har de med de lavest lønningene blitt prioritert.

Frontfaget gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, er glad for at frontfaget er i havn og ser fram til oppstart av kommuneoppgjøret 15. april.

– En lønnsvekst på 5,2 prosent gir et godt grunnlag for forhandlingene i offentlig sektor, og det vil sikre hele laget økt lønn, sier hun.

Les også: Solidarisk og rettferdig lønnsvekst for hele laget gjennom tillegg på den sentrale lønnstabellen samt at utdanning skal lønne seg, er hovedkrav fra Skolenes landsforbund i årets lønnsoppgjør

Mette Johnsen Walker understreker at alle blir rammet av økte priser.

–  Vi kommer ikke bort fra at de med lave inntekter sitter igjen med minst når regningene er betalt. Derfor er det viktig med en god og rettferdig fordeling slik at forskjellene i samfunnet ikke øker, sier forbundslederen.

Med en forventet prisvekst på 4,1 prosent og en ramme på 5,2 prosent skal de aller flest være sikret reallønnsvekst i 2024.

Fellesforbundet og Norsk Industri har, med hjelp fra regjeringen, blitt enige om en etter- og videreutdanningsreform. Reformen er et spleiselag der arbeidsgivere, arbeidstakere og staten bidrar med midler som skal sikre ansatte rett til fri med lønn for kurs og andre kompetansehevende tiltak.

KS-oppgjøret, som starter 15. april, er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

LO Kommune representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Skolenes landsforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Sjøoffisersforbund.

Relaterte saker
SL: – Utdanning skal lønne seg for alle
SL: Mette Nord: – I år går penger foran