Hele laget av kommuneansatte får økt lønn

Lørdag kveld kom kommuneoppgjøret i havn med en ramme på 5,4 prosent. – Målrettet og godt samarbeid har sørget for et godt resultat i KS-området. Resultatet bidrar til reallønnsvekst for hele laget, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker. Se den nye lønnstabellen!

29. april 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth representerer forbundslederen Skolenes landsforbund i forhandlingene i kommuneoppgjøret. (Foto: SL)

Se tilleggene samt garantilønnstabell nederst i saken

Resultatet på 5,4 prosent ligger godt over rammen fra privat sektor, som ble 5,2 prosent. Resultatet gir høye lønnstillegg til lavlønte, men også til grupper med høyere utdanning og lang ansiennitet – noe som har vært forbundets krav. 

– Vi er fornøyde med at hele laget av ansatte i kommunesektoren får økt reallønn. Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Mette Nord er leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune, der Skolenes landsforbund er med.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker er også fornøyd med resultatet.

– Målrettet og godt samarbeid har sørget for et godt resultat i KS-området. Rammen på 5,4 prosent bidrar til reallønnsvekst for hele laget.

Sammen med 2. nestleder Bodil Gullseth, representerer forbundslederen Skolenes landsforbund i forhandlingene i kommuneoppgjøret.

Kommuneoppgjøret sikrer alle ansatte med hele stillinger et lønnstillegg på minst 26.300 kroner i året.

 – Vi hadde satt oss som mål at arbeidstakerne med lave inntekter skulle komme bra ut. Det er de som sliter mest med økte priser og bekymringer for egen økonomi. Det har vi greid. Vi har sikret lavtlønnede tillegg på linje med privat sektor. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavtlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier Nord.

Hun legger også vekt på at oppgjøret har en god likelønnsprofil, noe som betyr at det blir et mindre lønnsgap mellom kvinner og menn.

De senere årene har kommuneansatte hatt en svakere lønnsutvikling enn andre, noe som kommuneoppgjøret bidrar til å rette opp. Resultatet viser at frontfagsmodellen fungerer, og at det er fullt mulig å rette opp skjevheter som oppstår i lønnsutviklingen. Dermed bør årets lønnsoppgjør styrke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det bare skal forhandles om lønn og at alle andre bestemmelser i avtaleverket må vente til neste år.

Les også: KS vedlegg til protokoll med lønnstabeller (PDF) Se også lønnstabell nederst i saken. 

Oslo er et eget tariffområde og forhandler for seg selv.

KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. LO Kommune og representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Relaterte saker
SL: LO Kommune krever løft for kommuneansatte
SL: Historisk godt oppgjør i staten

Med LO i ryggen fikk vi presset opp rammen til 5,4 %. Det gir disse tilleggene:

Det betyr at dette blir ny garantilønnstabell, altså din nye laveste  årslønn: