Historisk godt oppgjør i staten

Alle heltidsansatte i LOs medlemsforbund i staten er sikret 31.000 kroner i generelt tillegg. Det betyr at lavtlønte i staten får ekstra mye i år, og er sikret økt kjøpekraft. Kun 15 prosent er satt av til lokale forhandlinger!

28. april 2023

Runar Nørstad

LO Stat-leder Egil André Aas og forbundsleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund. (Foto: Kristian Brustad, LO Stat/SL)

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Et stort sentralt kronetillegg sikrer at de statsansatte som trenger det mest, får sin del av kaka. Samtidig sikrer vi likelønn på en god måte. Vi er veldig fornøyde med å ha kommet i mål uten å måtte gå veien om Riksmekleren fortsetter Aas.

– Alle skal ha ei lønn å leve av

Energiprisene har økt kraftig, vi ser historiske prishopp på matvarer og rentene stiger. Når alt dette skjer på en gang, kniper det hardt i lommeboka til folk.

– Kraften i det norske samfunnet er at vi har små forskjeller. LO Stat mener at alle skal ha ei lønn å leve av. Da må vi sørge for at alle får sin andel av verdiskapningen i samfunnet, og at enkelte grupper ikke blir hengende etter i lønnsutviklingen. Det har vi klart i år, og det er jeg stolt av. Årets lønnsoppgjør i staten er et historisk oppgjør, sier Egil André Aas.

Mindre til lokale forhandlinger

Skolenes landsforbund er en del av LO Stat. 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal har representert Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget.

Skolenes landsforbund er glad for at kun en liten del av oppgjøret, 15 prosent, går til lokal pott.

– De senere årene har en mye større del av pengene gått til lokale forhandlinger, og i mange tilfeller bidratt til en urettferdig lønnsutvikling. Store potter til lokal fordeling fører ofte til at noen får mye, og andre ingenting. Dette gir en utvikling vi ikke ønsker å fortsette med. Like kronetillegg fordelt sentralt ivaretar alle, gir god likelønnseffekt og bremser større lønnsforskjeller, sier Jon Oddvar Holthe. 

Egil André Aas viser til den nylig avsluttede streiken i privat sektor som et godt eksempel på hvor viktig fordeling er i et tariffoppgjør.

– Streiken i privat sektor handlet nettopp om å ivareta alle gjennom høye sentrale kronetillegg. LO-familien sto samlet bak kravet, og vant fram. Fordi det er mest rettferdig, sier han.

FAKTA: Hovedpunktene i statsoppgjøret

Lønnsoppgjøret i staten er på 5,2 prosent og tilsvarer rammene i frontfaget, det vil si konkurranseutsatt industri i privat sektor. Lønnsoppgjøret gjelder for alle medlemmer i LOs forbund i staten. Tilleggene gis fra 1. mai.

  • Alle får 31.000 kroner i generelt tillegg.
  • 15 prosent av lønnsoppgjøret fordeles lokalt (0,85 % av lønnsmassen)

Relaterte saker
SL: – Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør