– Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør

Torsdag startet forhandlingene i mellomoppgjøret i Oslo kommune. LO Kommune Oslo krever likt lønnstillegg for alle og et løft for de lavtlønte.

27. april 2023

Runar Nørstad

Leder Roger Vinje og nestleder Mishell Shakar representerer Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund i LO Kommune Oslo. (Foto: SL)

Kravet til LO Kommune Oslo er en lønnsutvikling på linje med frontfaget 2023. I frontfaget ble det til slutt enighet om et oppgjør med en ramme på 5,2 prosent.

– Kommunal sektor er blitt hengende etter i lønnsutviklingen i tre år på rad. Det er en utvikling som ikke kan fortsette, sier Fagforbundets Per Egil Johansen, som er forhandlingsleder for LO Kommune Oslo.

Løsningen må derfor være kronetillegg og ikke prosenter, mener forhandlingssammenslutningen som også understreker viktigheten av sentrale forhandlinger:

Sentrale tillegg er et av de viktigste virkemidlene mot økende lønnsforskjeller mellom grupper og mellom kvinner og menn.

Partene har frist fram til midnatt natt til 1. mai om å bli enige.

Om forhandlingene ikke fører fram, går oppgjøret til mekling med bistand fra Riksmekleren.

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, representerer forbundet i LO Kommune Oslo sammen med nestleder Mishell Shakar.

Vinje understreker at Oslo fylkeslag kjemper for at årets mellomoppgjør treffer hele laget rundt eleven.

– Vi gir oss ikke før vi oppnår et resultat som gir alle økt kjøpekraft, sier Roger Vinje.

LO Kommune Oslo representerer mer enn 18.000 arbeidstakere i Oslo kommune og består av LO forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund og Creo.

Relaterte saker
SL: LO Kommune krever løft for kommuneansatte
SL: LO krever likt kronetillegg for alle ansatte i staten
SL: Forhandlingsstart i KS torsdag 27. april
SL: En ramme på 5,2 % – hva betyr det?
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Hva som skjer før, under og etter et tariffoppgjør?
SL: Kravene: Må få et løft over frontfagsrammen
SL: Slik gjennomføres årets lønnsoppgjør
SL: Dette er frontfagsmodellen – og derfor er den viktig for offentlig sektor