Slik gjennomføres årets lønnsoppgjør

Hvert år forhandles det om lønn, og i år er det et mellomoppgjør. Det vil si at det kun er lønnstillegg som er oppe til forhandling.

21. mars 2023

Runar Nørstad

I mellomoppgjør, slik som i år, er det kun lønnstillegg det forhandles om. Skolenes landsforbund forventer et løft for kommunalt ansatte utover den rammen man kommer frem til i privat sektor. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund er en del av forhandlingene i det kommunale tariffoppgjøret, også kalt KS-området. Dette betyr at det er over 40 forbund som er med i forhandlinger om den samme rammen.

– Alle hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden er representert med sine ulike krav, forklarer Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Fordi vi følger frontfagsmodellen i Norge, er det partene i eksportindustrien som begynner lønnsoppgjøret. Og så følger resten av bransjene den lønnsveksten de har blitt enige om. På den måten kan vi holde ledigheten lav uten å ramme industriens evne til å konkurrere med utlandet. Modellen gir oss store gevinster, og er selve kjernen i den norske modellen.

Les mer om frontfagsmodellen her

– Frontfagsmodellen er under press i dette oppgjøret. Vi i Skolenes landsforbund støtter frontfagsmodellen helhjertet, og kravene fra LO til dette oppgjøret viser at det er fullt mulig å prioritere ulike grupper innenfor denne modellen, forteller Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund er opptatt av at de med lengst ansiennitet skal prioriteres. Når man når toppen av stigen, stagnerer lønnsutviklingen. Dette bidrar ikke til å beholde lærere i skolen.

– LO ønsker at ansatte i kommunal sektor prioriteres i år. Og la det være sagt: Vi forventer et løft for kommunalt ansatte utover den rammen man kommer frem til i privat sektor, legger hun til.

Dersom man ikke blir enige i forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Det er uvanlig med streik i mellomoppgjør, men ikke umulig.

Slik ser tariffkalenderen ut i år

Frontfaget
27. mars: Lønnsforhandlinger mellom LO og NHO starter (frontfaget)
30. mars: Forhandlingsfrist frontfaget
14./15. april: Eventuell mekling i frontfaget

KS
Forhandlingsstart er satt til 20. april. Forhandlingsfrist er midnatt 30. april (natt til 1. mai). Eventuell mekling starter 3. mai. Frist for å bli enige dersom det blir mekling, er innen midnatt 24. mai (natt til 25. mai).

Staten
Forhandlingsstart er 27. april. Forhandlingsfrist er midnatt 30. april (natt til 1. mai).

Oslo kommune
Forhandlingsstart er satt til 21. april.

Virke HUK
Forhandlingsoppstart er 19.- og 20. juni. Alternative datoer er 11.- og 12. september dersom det blir forsinkelser i oppgjøret for stat og/eller kommune).

Spekter og FUS/Trygge Barnehager
Forhandlingsoppstart ikke avtalt ennå.

Relaterte saker
SL: Dette er frontfagsmodellen – og derfor er den viktig for offentlig sektor
SL: – Uakseptabel treg lønnsutbetaling 
SL: Du kan ha krav på solid lønnsøkning