– Uakseptabel treg lønnsutbetaling

Mange av medlemmene i Skolenes landsforbund fikk etterbetalt lønn 10. mars. – Dessverre får vi også mange henvendelser fra medlemmer som sier de ikke vil få etterbetalt før i mai, noe som er fullstendig uakseptabelt, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

10. mars 2023

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund mener det burde være fullt mulig for alle kommuner og fylkeskommuner å få ut etterbetalingen til ansatte i kommuner og fylkeskommuner nå i mars. (Foto: Getty Image/Illustrasjon)

Etterbetalingen 10. mars skjer ut fra Rikslønnsnemndas kjennelse som kom 17. februar. Dette gjelder både ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Skolenes landsforbund vil minne om hva KS sa om dette umiddelbart etter nemndas kjennelse: Kommunene og fylkeskommunene må etterbetale ny lønn til berørte arbeidstakere så raskt som mulig. Det er viktig for lærerne som har ventet lenge på lønnsøkning for 2022.

Skolenes landsforbund mener det burde være fullt mulig for alle kommuner og fylkeskommuner å få ut etterbetalingen nå i mars.

– Alle visste når Rikslønnsnemnda skulle komme med sin kjennelse, og burde ha forberedt seg på den etterbetalingen de visste ville komme. At det skal ta mange måneder å få utbetalt den utestående lønna, er fullstendig uakseptabelt. Skolenes landsforbund ser på denne behandlingen som ekstremt provoserende. Dette bidrar ikke akkurat til å kjølne frontene mellom arbeidsgiverne og de forbundene som var i streik, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund krever at etterbetalingen må skje så fort det overhodet lar seg gjøre.

– En trenger ikke vente på ordinær lønnskjøring for å effektuere dette, understreker forbundslederen.

Skolenes landsforbund oppfordrer også KS til å legge press på disse ekstremt trege kommunene og fylkeskommunene.

Relaterte saker
SL: – Nemndas kjennelse rammer medlemmene økonomisk
SL: Du kan ha krav på solid lønnsøkning
SL: Lønnsløft for alle yrkesfaglærere med to fagbrev
SL: – TBU-tallene må få KS til å forstå alvoret