– TBU-tallene må få KS til å forstå alvoret

De foreløpige TBU-tallene kom i dag. – Tallene viser tydelig at kommunesektoren kom dårlig ut. Nå må vi ta et dypdykk i tallmaterialet før vi kan uttale oss mer konkret, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker som også sikter til de forestående TBSK-tallene.

20. februar 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker mener at KS må vise at de ikke kan bortprioritere en stor andel av sine ansatte. (Foto: Skolenes landsforbund)

Tallene fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) gir et mer detaljert bilde av lønnsutviklingen for hele kommunesektoren, og det knytter seg derfor stor spenning til disse tallene.

Mette Johnsen Walker er krystallklar på at ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren må få sin del i årets mellomoppgjør. KS må vise at de ikke kan bortprioritere en stor andel av sine ansatte, mener hun.

– Ramma for kommuneoppgjøret må være vesentlig høyere enn frontfagsramma i det kommende mellomoppgjøret. Det viktig å merke seg at LO-lederen har uttalt at de ansatte i kommunene må sikres et skikkelig lønnsløft. Vi snakker her om en sektor som har blitt hengende etter de siste tre årene.

Tirsdag 21. februar møtes representantskapet i LO, og skal vedta LOs grunnleggende krav til lønnsoppgjøret. 27. mars starter forhandlingene mellom LO, YS på arbeidstakersiden og NHO på arbeidsgiversiden.

Relaterte saker
SL: – Rikslønnsnemndas kjennelse rammer medlemmene økonomisk
SL: LO vil gi mer til kommuneansatte