– Nemndas kjennelse rammer medlemmene økonomisk

Skolenes landsforbund uttrykker stor skuffelse over at Rikslønnsnemda setter virkningstidspunktet for sentrale lønnsreguleringer til 27. september 2022, altså fra streikens slutt. Forbundet setter pris på at yrkesfaglærere med ett ekstra fagbrev gis 60 studiepoeng, som betyr en solid lønnsøkning. Se ny lønnstabell.

17. februar 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker foran Kommunenes Hus (KS-huset) mandag morgen, hvor Rikslønnsnemnda startet sin behandling av arbeidstvisten. (Foto: Skolenes landsforbund)

Se ny lønnstabell i nederst i saken

I nemnda, argumenterte Skolenes landsforbund sterkt for at forbundets medlemmer fortjener en lønnsutvikling på lik linje med andre i offentlig sektor.

– Vi ble dessverre ikke hørt. Svært mange av våre medlemmer rammes økonomisk ved at virkningsdato for etterbetalingen ikke settes tidligere enn streikeslutt. Vi skal gjøre det vi kan for at ansatte i undervisning- og opplæringssektoren ikke skal bli lønnstapere nok en gang i det kommende mellomoppgjøret, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Kjennelsen fra Rikslønnsnemnda leser du her

– Henger bak lønnsmessig

Det som er spesielt skuffende når det gjelder virkningstidspunktet, er at man ikke la større vekt på forbundets opptreden i konflikten, mener forbundslederen.

– Vi var varsomme i streikeuttakene, og prioriterte å skjerme de sårbare elevene. Vi hadde forventet å få noe igjen for dette. Nemnda hadde en gylden mulighet til å gjenopprette tilliten mellom partene, men velger en løsning som bidrar til at storparten av landets lærere fortsatt henger langt bak lønnsmessig.

– Nemndas avgjørelse om virkningstidspunktet vil kunne bidra til at arbeidsgiver i framtidige konflikter heller vil spekulere i tvungen lønnsnemnd enn å lete etter en forhandlingsløsning. Nemnda selv kan altså ha bidratt til å øke konfliktfaren i framtidige tariffoppgjør, sier Mette Johnsen Walker.

Lønnsløft for yrkesfaglærere med to fagbrev

Skolenes landsforbund er glad for at kompetansen til yrkesfaglærerne det gjelder anerkjennes.

Sitat fra nemndskjennelsen: De nøytrale medlemmene er derfor kommet til at Skolenes landsforbund gis medhold i kravet om at ett ekstra fagbrev vurderes likt med 60 studiepoeng for yrkesfaglærere, og at alle fagbrev er relevante.

Skolenes landsforbund har i en årrekke kjempet for at yrkesfaglærere med to fagbrev skal få økonomisk uttelling for dette. Kjennelsen i nemnda vil føre til at alle yrkesfaglærere som har to fagbrev, og i dag er adjunkter, vil rykke opp til stillingskoden adjunkt med tilleggsutdanning. Dette vil gi et vesentlig lønnsløft for denne gruppen.

– Kjennelsen fra Rikslønnsnemnda levner ingen tvil. Skolenes landsforbund gis medhold i kravet om at ett ekstra fagbrev vurderes likt med 60 studiepoeng for yrkesfaglærere, og at alle fagbrev er relevante. Dette var ett av våre hovedkrav i streiken, og er en seier for yrkesfaglærerne det gjelder – og seier for et krav Skolenes landsforbund har hatt lenge, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Det bidrar også til å løfte statusen til yrkesfagene i en tid der mange av studiestedene sliter med å rekruttere lærere, fordi de tilbys bedre lønn i privat sektor. Jeg er overbevist om at lønnsløftet vil gjøre at flere yrkesfaglærere blir i skolen, og takker ja til å jobbe i skolen. Kvalifiserte faglærere er alfa og omega for at AS Norge skal gå rundt, understreker hun.

Kjennelsen fra Rikslønnsnemnda leser du her

Sentrale lønnstillegg pr. 27.09.2022

Sentrale lønnstillegg pr. 27.09.2022
Sentrale lønnstillegg pr. 27.09.2022

Sentral garantilønnstabell pr. 27.09.2022

Med virkning fra 1.1.2023 gis følgende generelle tillegg til arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller mer i følgende stillingsgrupper:

  • Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning: 4.500 kroner
  • Lektor og Stillinger med krav om mastergrad: 6.000 kroner
  • Lektor med tilleggsutdanning: 7.000 kroner

(Saken er oppdatert 20. februar kl. 12.50)