LO vil gi mer til kommuneansatte

– Skolenes landsforbund er glad for at LO-lederen er enig med oss i at de ansatte i kommunene må sikres et skikkelig lønnsløft i mellomoppgjøret, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

16. februar 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker er glad for at LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil løfte de kommuneansatte i mellomoppgjøret. (Foto: Skolenes landsforbund/Trond Isaksen/LO) 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik uttaler til VG at en gruppe skal få mer enn andre i vårens lønnsoppgjør: De ansatte i landets kommuner.

– De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng mot privat sektor. Det går ikke lenger. I år må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft. Det kan ikke være sånn at ansatte i privat sektor drar ifra år etter år. Det øker ulikheten i samfunnet, og undergraver frontfagsmodellen, som er den norske måten å forhandle lønn på, sier Følsvik til VG og viser til følgende tall:

  • I 2020 fikk frontfaget: 2,2 prosent, kommunene 1,7 prosent.
  • I 2021 fikk frontfaget: 3,1 prosent, kommunene: 2,6 prosent.

– De kommunalt ansatte har blitt hengende etter og da er det legitimt at de nå skal løftes, sier LO-lederen.

LO-lederens uttalelser blir godt mottatt av Skolenes landsforbund.

– Kommunalt ansatte har tapt terreng mot privat sektor lenge nok. Vi tåler ikke enda et oppgjør der ansatte i kommunesektoren sakker akterut i forhold til andre sektorer, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Tallene for 2022 er ennå ikke klare, men SSBs lønnstall nylig viste at den gjennomsnittlige månedslønna økte med 4,6 % fra 2021 til 2022. Selv om dette er mindre enn prisstigningen, er det likevel langt over frontfagsramma som var på 3,7 %. I industrien økte lønna med hele 5,4 %.

– Med forbehold om at tallene fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) er i tråd med SSB-tallene, mener Skolenes landsforbund at ramma for kommuneoppgjøret må være vesentlig høyere enn frontfagsramma i det kommende mellomoppgjøret, uttalte 1. nestleder Jon Oddvar Holthe da SSB-tallene kom 2. februar.

Relaterte saker
SL: – Vi tåler ikke nok et dårlig oppgjør
SL: Nå avgjøres utfallet av lønnsoppgjøret