– Vi tåler ikke nok et dårlig oppgjør

– Hvis TBU bekrefter tallene fra SSB, må vi kreve en høyere lønnsramme i kommunene. Kommuneansatte fortjener minst den samme lønnsutviklingen som andre, sier 1. nestleder i Skolenes landsforbund, Jon Oddvar Holthe. 

2. februar 2023

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund, mener at ramma for kommuneoppgjøret må være vesentlig høyere enn frontfagsramma i det kommende mellomoppgjøret – dersom TBU bekrefter tallene fra SSB. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) økte den gjennomsnittlige månedslønna med 4,6 % fra 2021 til 2022. Selv om dette er mindre enn prisstigningen, er det likevel langt over frontfagsramma som var på 3,7 %.

I industrien økte lønna med hele 5,4 %.

I kommunesektoren ser det ut til at lønna bare øker med 2,8 %. Dette skyldes delvis at lønnsoppgjøret for forbundene som var i streik, ikke er avsluttet ennå. Men det er grunn til å anta at sluttsummen i kommunesektoren vil være langt lavere enn både gjennomsnittet for landet som helhet og for frontfaget.

– Med forbehold om at tallene fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) er i tråd med SSB-tallene, mener Skolenes landsforbund at ramma for kommuneoppgjøret må være vesentlig høyere enn frontfagsramma i det kommende mellomoppgjøret.

– Vi tåler ikke enda et oppgjør der vi i kommunesektoren sakker akterut i forhold til andre sektorer, understreker Jon Oddvar Holthe.