Lønnsløft for alle yrkesfaglærere med to fagbrev

Rikslønnsnemndas kjennelse som gjelder yrkesfaglærere med to fagbrev, kan forstås på ulike måter. Det er ikke riktig at tillegget kun gjelder de som er tilsatt etter 27.09.22.

22. februar 2023

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund setter pris på at yrkesfaglærere med ett ekstra fagbrev gis 60 studiepoeng, som betyr en solid lønnsøkning. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

KS og Skolenes landsforbund har hatt dialog om dette punktet, og er enige om å legge følgende forståelse til grunn:

1. Alle yrkesfaglærere i stillingskode 7962 adjunkt med ett ekstra fagbrev i tillegg til det fagbrevet som er grunnlaget for tilsettingen, har krav på å bli innplassert i stillingskode 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning. Forutsetningen er at de for øvrig fyller vilkårene om 2-årig yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå og pedagogisk kompetanse (PPU) eller fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning, samt 4 års yrkespraksis. De yrkesfaglærerne dette gjelder, må fremme krav til arbeidsgiver om endring av stillingskode.

2. Ved endring av stillingskode fra 7962 adjunkt til 7963 adjunkt med tilleggsutdanning, løftes yrkesfaglæreren opp til garantilønnsnivået for det aktuelle ansiennitetstrinn. Endringen gjøres med virkning fra 27.9.2022.

Relaterte saker
SL: – Nemndas kjennelse rammer medlemmene økonomisk
SL: – TBU-tallene må få KS til å forstå alvoret