Du kan ha krav på solid lønnsøkning

Skolenes landsforbund har fått gjennomslag for at ett ekstra fagbrev vurderes likt med 60 studiepoeng. Det betyr en solid lønnsøkning, men du må selv kreve din rett.

9. mars 2023

Runar Nørstad

BILDETEKST: Skolenes landsforbund setter pris på at yrkesfaglærere med ett ekstra fagbrev gis 60 studiepoeng, som betyr en solid lønnsøkning. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter fjorårets streik ga Skolenes landsforbund en viktig seier i det som har vært et av forbundets hovedkrav i lang tid: Ett ekstra fagbrev skal vurderes likt med 60 studiepoeng for yrkesfaglærere, og alle fagbrev er relevante.

– Dette har Skolenes landsforbund kjempet for i en årrekke. Vi er så fornøyde med at kompetansen til yrkesfaglærerne det gjelder anerkjennes og ikke minst at det gir en økonomisk uttelling for disse, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Disse får økonomisk uttelling

Kjennelsen i nemnda vil føre til at alle yrkesfaglærere som har to fagbrev, og i dag er adjunkter, vil rykke opp til stillingskoden adjunkt med tilleggsutdanning. Dette vil gi et vesentlig lønnsløft for denne gruppen.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker understreker at det er opp til den enkelte å kreve sin rettmessige lønnsøkning. Se ny lønnstabell i nederst i saken.

Les Rikslønnsnemdas kjennelse her

KS og Skolenes landsforbund er enige om å legge følgende forståelse til grunn:

1. Alle yrkesfaglærere i stillingskode 7962 adjunkt med ett ekstra fagbrev i tillegg til det fagbrevet som er grunnlaget for tilsettingen, har krav på å bli innplassert i stillingskode 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning. Forutsetningen er at de for øvrig fyller vilkårene om 2-årig yrkesteoretisk utdanning ut over videregående skoles nivå og pedagogisk kompetanse (PPU) eller fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning, samt 4 års yrkespraksis. De yrkesfaglærerne dette gjelder, må fremme krav til arbeidsgiver om endring av stillingskode.

2. Ved endring av stillingskode fra 7962 adjunkt til 7963 adjunkt med tilleggsutdanning, løftes yrkesfaglæreren opp til garantilønnsnivået for det aktuelle ansiennitetstrinn. Endringen gjøres med virkning fra 27.09.2022.

Den nye lønnstabellen

Sentrale lønnstillegg pr. 27.09.2022

Sentrale lønnstillegg pr. 27.09.2022
Sentrale lønnstillegg pr. 27.09.2022

Sentral garantilønnstabell pr. 27.09.2022