– Må få et løft over frontfagsrammen 

– Det er ventet svært krevende forhandlinger også i dette oppgjøret. I Skolenes landsforbund er vi glade for at LO har som et av sine krav at kommunalt ansatte må få et løft over frontfagsrammen. Hele laget skal løftes, og de som har stått lengst i jobb må prioriteres, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker. Les mer om kravene!

22. mars 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker er glad for at LO vil løfte kommunalt ansatte i mellomoppgjøret. (Foto: Skolenes landsforbund)

Oppgjøret er en del av KS-oppgjøret. Skolenes landsforbund forhandler som en del av LO Kommune. Totalt over 40 forbund er representert i forhandlingene.

– Det er ventet svært krevende forhandlinger også denne gang. Vi har et godt samarbeid med de øvrige LO-forbundene gjennom LO Kommune og opplever at vi står godt samlet i LO-familien, sier Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund forhandler også gjennom LO Stat og LO Kommune Oslo for disse tariffområdene.

Dette er kravene til Skolenes landsforbund i årets mellomoppgjør:

Økt kjøpekraft
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.

KS-sektoren over rammen
Kommunal sektor har blitt hengende etter i lønnsutviklingen i tre år på rad. Til tross for at det har vært tre spesielle år, er det en utvikling som ikke kan fortsette. I år må de ansatte i kommunene sikres bedre. Det kan ikke være sånn at grupper av ansatte i privat sektor drar ifra år etter år. Det øker ulikheten i samfunnet, får konsekvenser for lønnsforskjellen mellom kvinner og menn og undergraver frontfagsmodellen. Det er handlingsrom i frontfagsmodellen og at LO-fellesskapet ønsker å prioritere KS-området.

Hele laget skal ha 
Ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren må få sin del i årets mellomoppgjør. KS må vise at de ikke kan bortprioritere en stor andel av sine ansatte. Skolenes landsforbund ønsker kun sentrale tillegg, ikke avsetning til lokal pott. Lokale forhandlinger i offentlig sektor gjør at forskjellene mellom kollegaer og andre øker.

De som har stått lengst i jobb prioriteres
Dette gjelder mange, og de har blitt hengende etter i lønnsutviklingen fordi det ikke er flere ansiennitetsstiger utover 16 år.

Relaterte saker
SL: Slik gjennomføres årets lønnsoppgjør
SL: Dette er frontfagsmodellen – og derfor er den viktig for offentlig sektor