LO krever likt kronetillegg for alle ansatte i staten

LO Stat krever at lønnsoppgjøret i staten fører til reallønnsvekst for alle gjennom et sentralt avtalt og likt kronetillegg til alle medlemmene.

27. april 2023

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund, mener det er viktigere enn noen gang at hele laget løftes i årets mellomoppgjør. (Foto: SL) 

Mellomoppgjøret i staten startet torsdag 27. april. LO Stat krever reallønnsvekst gjennom et sentralt avtalt og likt kronetillegg for over 43.000 medlemmer i LOs forbund i staten, inkludert Skolenes landsforbund.

– Vi har alltid ment at generelle tillegg er det beste virkemiddelet for å sørge for en rettferdig fordeling i tariffoppgjørene. Like kronetillegg ivaretar alle, gir god likelønnseffekt og motvirker økende lønnsforskjeller generelt, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

I de senere årene har en større del av de disponible midlene blitt skjøvet til lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger medfører at store deler av arbeidstakerne får reallønnsnedgang, selv om rammen tilsier at det skal være en økning, skriver LO Stat i sitt innledende krav.

1. nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget i LO Stat.

Skolenes landsforbund understreker at vi ikke tåler et nytt år med reallønnsnedgang.

– I år er det viktigere enn noen gang at vi løfter hele laget. Energiprisene har økt kraftig, vi ser historiske prishopp på matvarer og rentene stiger. Mange sliter med å få betalt regningene sine. Det er vår jobb å sørge for at alle medlemmene får god uttelling, sier Jon Oddvar Holthe.

Egil André Aas viser til den nylig avsluttede streiken i privat sektor som et godt eksempel på hvor viktig fordeling er i et tariffoppgjør.

– Det er lett å se seg blind på en økonomisk ramme i et tariffoppgjør, og overse at fordeling av midlene er det viktigste. Denne streiken handlet nettopp om å ivareta alle gjennom høye sentrale tillegg. LO-familien sto samlet bak kravet, og vant fram. Nå er det vår tur til å følge opp dette viktige prinsippet, sier LO Stat-lederen.

Dette er hovedpunktene i LO Stats innledende krav:

  • LO Stat krever en ramme som gir rom for reallønnsøkning
  • LO Stat krever at hele den disponible rammen fordeles som generelle tillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2023
  • De generelle tilleggene må fordeles som et likt kronetillegg.

Fristen for årets lønnsforhandlinger i staten er 30. april ved midnatt. Oppnås ikke enighet, går oppgjøret til mekling.

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten og virksomheter tilknyttet Spekter.

Les også: LO Stats krav 1
Les også: Statens tilbud 1

Relaterte saker
SL: LO Kommune krever løft for kommuneansatte
SL: – Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør