Forhandlingsstart i KS torsdag 27. april

Torsdag 27. april starter lønnsoppgjøret i offentlig sektor. Skolenes landsforbund og LO mener at kommunesektoren skal ha mer enn frontfagsrammen på 5,2 prosent.

24. april 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth representerer Skolenes landsforbund i forhandlingene i KS-oppgjøret. (Foto: Skolenes landsforbund)

På grunn av streiken i frontfaget, ble partene i tariffområdet KS enige om å utsette forhandlingene – fra torsdag 20. april til torsdag 27. april.

Fristen for å bli enige, er ved midnatt 30. april, altså natt til 1. mai – slik den opprinnelig plan var.

Kommunalt ansatte er blitt hengende etter i lønnsutviklingen de siste tre årene. Representantskapet i LO har derfor gått inn for at ansatte i kommunal sektor vil kreve høyere lønnsvekst enn ansatte i industrien. Det betyr at kommunesektoren skal ha mer enn frontfagsrammen på 5,2 prosent.

Partene i kommuneoppgjøret er KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune. Skolenes landsforbund er en del av LO Kommune. Forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth representerer Skolenes landsforbund i forhandlingene.

Oppstart i lønnsoppgjøret i Oslo kommune blir torsdag 27 april klokken 10.00. Skolenes landsforbund inngår i LO Kommune Oslo sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo. LO Kommune Oslo representerer mer enn 18.000 arbeidstakere i Oslo kommune.

Dette er kravene til Skolenes landsforbund:

  • Skolenes landsforbund og LO mener at kommunesektoren skal ha mer enn frontfagsrammen på 5,2 prosent.
  • Skolenes landsforbund vil sikre hele laget økt kjøpekraft gjennom kun sentrale tillegg.
  • Skolenes landsforbund krever et ekstra løft for de som har stått lengst i jobb. Erfaring må også lønne seg.

FAKTA: Oppstart av lønnsforhandlinger

  • 20. april: NHO mot LO og YS (ferdig etter fire dagers streik)
  • 24. april: Spekter mot LO, YS, Unio og Akademikerne
  • 27. april: KS mot LO, YS, Unio og Akademikerne
  • 27. april: Oslo kommune mot LO, YS, Unio og Akademikerne 
  • 27. april: Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet mot LO, YS, Unio og Akademikerne
  • Tidlig i mai: Virke mot LO og YS

Relaterte saker
SL: En ramme på 5,2 % – hva betyr det?
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: – Naturlig at KS-oppgjøret utsettes
SL: Hva som skjer før, under og etter et tariffoppgjør?
SL: Kravene: Må få et løft over frontfagsrammen
SL: Slik gjennomføres årets lønnsoppgjør
SL: Dette er frontfagsmodellen – og derfor er den viktig for offentlig sektor