– Naturlig at KS-oppgjøret utsettes

Partene i kommuneoppgjøret er enige om å utsette forhandlingene på grunn av streiken i frontfaget. – Det er viktig at vi vet hva rammen på frontfagsoppgjøret blir før vi kan starte våre forhandlinger med KS, sier Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

17. april 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker utenfor KS-huset i Oslo ved en tidligere anledning. (Foto: Skolenes landsforbund)

Det ble brudd i meklingen i frontfagsoppgjøret søndag. 22.947 LO-medlemmer er i streik fra og med mandag 17.4 kl. 06.00.

– LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Etter planen skulle lønnsoppgjøret for kommunalt ansatte starte torsdag 20.4 kl. 10.00. I dag ble det kjent at partene i KS-oppgjøret er enige om at forhandlingsstart utsettes på grunn av streiken i frontfaget.

– Vi er helt enige med de øvrige partene i KS om at det er naturlig å utsette oppstarten av KS-oppgjøret til etter at streiken er over. Frontfaget legger rammer for våre krav, og vi kan ikke starte forhandlingene med KS før frontfaget er i havn, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– LOs representantskap har tidligere i år pekt på at kommunalt ansatte er blitt hengende etter i lønnsutviklingen de siste årene, og at vi i år må få et resultat som ligger over rammen fra frontfaget. Derfor må vi avvente våre forhandlinger til vi vet hva denne rammen blir, understreker hun.

Johnsen Walker oppfordrer samtidig alle medlemmene i Skolenes landsforbund til å støtte opp om den pågående streiken ved å delta på fanemarkeringer og andre arrangementer.

– LO-medlemmene i frontfagsoppgjøret kjemper nå en viktig kamp for økt kjøpekraft. At våre venner i privat sektor tar denne kampen, vil komme oss til gode senere. Derfor er det viktig at vi står skulder ved skulder med de som nå tar kampen, sier forbundslederen.

På grunn av streiken i privat sektor er også lønnsforhandlingene for over 50.000 medlemmer i LOs forbund i Spekter-området utsatt på ubestemt tid. Også oppstarten i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er utsatt.

Fakta om streiken

  • Frontfagsoppgjøret omfatter 185.000 LO-medlemmer i privat sektor (NHO-organiserte bedrifter)
  • Fra mandag morgen 17. april ble 22.947 LO-medlemmer tatt ut i streik.
  • Streiken trappes opp fredag 21. april klokken 06.00. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16.561 medlemmer.
  • Dermed vil 38.000 LO-medlemmer fra fredag 21. april være tatt ut i streik.

Les mer om streiken på LO sin hjemmeside