Enighet i kommuneoppgjøret – godt resultat for alle

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren for LO Kommunes medlemmer. Hele laget har fått et godt oppgjør!

1. mai 2024

Runar Nørstad

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Foto: Skolenes landsforbund
Mette Nord, leder i LO Kommune, sammen med 2. nestleder Bodil Gullseth, forbundsleder Mette Johnsen Walker og 1. nestleder Jon Oddvar Holthe, før forhandlingene startet i kommuneoppgjøret 15. april. (Foto: Skolenes landsforbund)

Enigheten i kommuneoppgjøret ble oppnådd 1. mai, etter forhandlinger på overtid.  

– Godt lønnsoppgjør for hele laget

– Gjennom forhandlingene er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren. Dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Hun legger vekt på at det viktigste for LO Kommune har vært å sikre hele laget økt kjøpekraft.

– Det har vi fått til i årets kommuneoppgjør, sier Nord.

Oppgjøret i kommuneoppgjøret har en økonomisk ramme på 5,2 prosent og ligger dermed på nivå med frontfaget.

Les forhandlingsresultatet her (PDF)

– Solidarisk og rettferdig fordeling

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, sier det har vært harde forhandlinger.

– Vi er glade for at vi har kommet frem til en løsning for våre medlemmer som kan legges frem til uravstemning. Med en ramme på 5,2 prosent ble det rom for en god fordeling av pengene. Vi måtte akseptere en pott til lokale forhandlinger. Vi liker det ikke, verken i Skolenes landsforbund eller i LO Kommune, men det lå som føringer fra i fjor. Vi mener at den delingen som ligger mellom sentrale tillegg og avsetning til lokale forhandlinger er akseptabel.

– Det er en god, solidarisk og rettferdig fordeling på lønnstabellen, som det bør være i en kompetanselønnstabell. Utdanning må lønne seg, understreker Johnsen Walker.

Sammen med nestlederne Jon Oddvar Holthe og Bodil Gullseth har hun representert Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget i LO Kommune.

Skal kartlegge kompetanse

LO Kommune har fått gjennomslag for et partssammensatt utvalg som skal se på kompetanse i kommuner og fylkeskommuner, herunder også oppvekstfeltet.

– Dette er gledelig, og det betyr at vi lokalt må se på hvilken kompetanse vi har behov for. Trenger vi flere med sosialfaglig kompetanse? Er det noen ansatte som kan tilbys videreutdanning? Her blir det viktig at alle engasjerer seg i hva slags kompetanse man trenger for at hverdagen skal gå opp, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 22.000 og 37.000 kroner.  Dette er den nye tabellen:

LO Kommune er også fornøyd med likelønnsprofilen i oppgjøret, og enigheten om å styrke arbeidet for at ansatte skal få hele stillinger.

Les forhandlingsresultatet her (PDF)

Garantilønn og lønnstillegg, per 1. mai 2024:

FAKTA: LO Kommune

  • KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.
  • LO kommune og representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor.
  • Består av disse forbundene: Skolenes landsforbund, Fagforbundet, FO (Fellesorganisasjonen), EL og IT Forbundet, Creo og Norsk Sjøoffisersforbund.

Relaterte saker
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Krever økt lønn for hele laget

Mette Nord, leder i LO Kommune og Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, er glad for at hele laget har fått et godt oppgjør. (Foto: Renate Tårnes, Fagforbundet)