Enighet med Virke om å forlenge særavtalen

Virke og arbeidstakerorganisasjonene er enige i forhandlingene om revisjon av særavtalen for undervisningspersonale. Avtalen ble som forventet prolongert.

23. april 2024

Runar Nørstad

Virke og arbeidstakerorganisasjonene er enige i forhandlingene om revisjon av særavtalen for undervisningspersonale. Avtalen ble som forventet prolongert.
Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene med Virke. (Foto: Skolenes landsforbund)

Reforhandlingen av arbeidstidsavtalen/særavtalen for undervisningspersonell i Virke ble avsluttet 22. april. Protokollteksten som ble avtalt under forhandlingene med KS ble i hovedsak også avtalt for Virke-medlemmene.

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene, og hadde fullmakt fra Creo, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) til å forhandle for disse forbundene.

Særavtalen for undervisningspersonale regulerer arbeidstid for undervisningsstillingene i grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner. Denne avtalen er mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Skolenes landsforbund, Creo, Fagforbundet, FO (Fellesorganisasjonen), Norsk Tjenestemannslag, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet på den andre siden.

Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Les også: Protokollen finner du her (PDF)

Relaterte saker
SL: Oslo: – Hele laget skal ha et godt oppgjør
SL: Oppgjøret i staten: Krever økt kjøpekraft
SL: Krever økt lønn for hele laget
SL: – Frontfaget vil sikre hele laget økt lønn
SL: – Utdanning skal lønne seg for alle
SL: Mette Nord: – I år går penger foran