Uravstemning om oppgjøret i staten

Forbundets yrkesaktive medlemmer i staten har fått invitasjon til å delta i uravstemningen via e-post og SMS.

4. juni 2024

Runar Nørstad

SLs yrkesaktive medlemmer i staten har fått nødvendig informasjon for å kunne delta i uravstemningen. (Foto: Skolenes landsforbund)
SLs yrkesaktive medlemmer i staten har fått nødvendig informasjon for å kunne delta i uravstemningen. (Foto: Skolenes landsforbund)

Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene om å stemme NEI til forhandlingsresultatet.

Fredag 24. mai kom LO Stat til enighet med staten i årets hovedoppgjør for statsansatte.

Uravstemningen er åpen, og medlemmene det gjelder har fått uravstemningsdokumentet tilsendt elektronisk.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i uravstemningen, kontakt kontorleder Aimée Gagnås Tverli: agt@skolenes.no.

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet.

Uravstemningen stenger torsdag 13. juni klokken 12.00.

Anbefaler ikke resultatet

Skolenes landsforbund mener avtalen ikke er god nok og har stemt nei i LO Stats forhandlingsutvalg.

Forbundet anbefaler medlemmene å stemme nei til ny avtale.

Les forhandlingsutvalgets begrunnelse for å si nei (PDF)

Les forhandlingsresultatet her (PDF)

Relaterte saker
SL: Her finner du alt om lønnsoppgjøret 2024