Uravstemning om oppgjøret i Oslo kommune

Forbundets yrkesaktive medlemmer i Oslo kommune har fått invitasjon til å delta i uravstemningen via e-post og SMS.

4. juni 2024

Runar Nørstad

SLs yrkesaktive medlemmer i Oslo kommune har fått nødvendig informasjon for å kunne delta i uravstemningen. (Foto: Skolenes landsforbund)
SLs yrkesaktive medlemmer i Oslo kommune har fått nødvendig informasjon for å kunne delta i uravstemningen. (Foto: Skolenes landsforbund)

Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene om å stemme JA til forhandlingsresultatet.

Fredag 24. mai ble det oppnådd enighet mellom LO Kommune Oslo og Oslo kommune om årets tariffoppgjør, og neste steg er uravstemning blant medlemmene i Skolenes landsforbund.

Uravstemningen er åpen, og medlemmene det gjelder har fått uravstemningsdokumentet tilsendt elektronisk.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i uravstemningen, kontakt kontorleder Aimée Gagnås Tverli: agt@skolenes.no.

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet.

Uravstemningen stenger torsdag 13. juni klokken 12.00.

Anbefaler resultatet

Et enstemmig forhandlingsutvalg i Skolenes landsforbund anbefaler oppgjøret.

Resultatet gir alle ansatte minst 20.000 kroner i kronetillegg. Vi har fått frontfagets ramme på 5,2 %. Det inkluderer overheng og glidning på til sammen 2,08 %.

Les forhandlingsutvalgets begrunnelse for å si ja (PDF)

Les forhandlingsresultatet her (PDF)