Frivillig nemnd i statsoppgjøret

Styret i LO Stat vedtok mandag å be om at årets tariffoppgjør i staten skal behandles i frivillig nemnd.

17. juni 2024

Runar Nørstad

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor, sier leder i LO Stat, Egil André Aas. (Foto: LO Stat)
- Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor, sier leder i LO Stat, Egil André Aas. (Foto: LO Stat)

Staten har sagt ja til henstillingen, og Rikslønnsnemnda har fått ansvaret for å gjennomføre prosessen.

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas.

Begrepene frivillig lønnsnemnd og voldgift brukes om hverandre og innebærer en nemndbehandling bindende for partene i interessetvister hvor partene ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger/mekling.

Meklingen i staten endte med enighet den 24. mai, etter at forhandlingsutvalget sa ja til statens tilbud. Norsk Tjenestemannslag (NTL), det største forbundet i staten, anbefalte sine medlemmer å stemme nei fordi de mente totalen ble for dårlig.

Uravstemningen blant de LO-organiserte i staten som ble klart rett før helga, endte med at medlemmene vendte tommelen ned for forhandlingsresultatet. I utgangspunktet ville et slikt resultat innebære streik i staten fra den 21. juni.

I Skolenes landsforbund, stemte 93 prosent av de som deltok i uravstemningen nei til resultatet.

Styret i LO Stat behandlet saken mandag, og besluttet at de ønsker en behandling i frivillig lønnsnemnd.

Styret mener at sjansen til å oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved å streike ikke store.

Staten har stått hardt på retningen tilbake til fire likelydende avtaler. LO Stats styre har vurdert det slik at vi ved en streik vil ende ut i tvungen lønnsnemd uten positive endringer i hovedtariffavtalen.

Tidspunktet for nemndbehandlingen vil bli klart senere.

Relaterte saker
SL: Enighet i statsoppgjøret – for LO Stat