Blogg: Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling

METTES BLOGG: Sammen med medlemmene og LO skal vi fortsette det viktige arbeidet med å forme en nasjonalt styrt fellesskole der alle blir sett og inkludert. Gjett om vi gleder oss!

8. september 2021

Mette Johnsen Walker

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: Skolenes landsforbund)

2021 er et landsmøteår. Det betyr fire nye år med nye folk både på forbundskontoret, i forbundsstyret og landsstyret. Våre to profilerte i ledelsen, Anne Finborud og Terje Moen, går videre til pensjonistlivet. I november møtes landsmøtet på nytt. Denne gangen satser vi på fysisk møte i Sarpsborg. Vi ser frem til gode debatter når utdanningspolitikk og tariffpolitikk skal snekres for de neste fire årene.

2021 er året for stortingsvalg, og Skolenes landsforbund har holdt tradisjonen i hevd og spurt partiene hva de mener om viktige spørsmål som medlemmene lurer på. Jeg anbefaler alle å sjekke svarene fra partiene.

Forbundet har lenge vært tydelig på at lokale forhandlinger må skrotes

2021 er også året for lokale forhandlinger. Forbundet har lenge vært tydelig på at lokale forhandlinger må skrotes. Det ligger en klar logikk bak dette. Sentrale forhandlinger betyr at alle får del av rammen på tilleggene som det forhandles om. Fordelingen av pengene må føles rettferdig. Ved lokale forhandlinger er man ikke sikret noe som helst. Vi har heller ikke streikerett på de lokale forhandlingene. Arbeidsgiver vil gjerne bruke av midlene til å fordele penger der de føler behovet er størst. Yrkesgrupper kan lett settes opp mot hverandre. Vi vil derfor være i forkant når forhandlingene starter, slik at våre tillitsvalgte er så godt forberedt som mulig for å forhandle. I de neste oppgjørene, vil forbundet intensivere kampen mot lokale forhandlinger! Alle skal sikres sin del av pengene. Våre medlemmer skal føle at resultatet er rettferdig.

Skolenes landsforbund er opptatt av at alle medlemmer skal føle seg trygge i arbeidsforholdet sitt, «trygghet som medlem – forbundet er der når jeg trenger det». Dette er en av de viktigste oppgavene til en fagforening. Vi som er tillitsvalgte, ønsker å gjøre en best mulig jobb for dere som er medlemmer. Da er det viktig at vi har en så god kjennskap som mulig til hvilke utfordringer dere står i. Hvordan kan vi hjelpe å påvirke slik at dere skal få gjort en så god jobb som mulig?

Gjennom samtaler gjør vi hverandre både sterkere, tryggere og klokere

I løpet av landsmøteperioden 2021–2025, vil vi jobbe for at alle medlemmer skal ha gode argumenter for hva Skolenes landsforbund står for. I tillegg skal vi som er sentralt tillitsvalgte ha gode argumenter for hva medlemmene står for. Derfor vil vi invitere til samtaler. Både fysiske samlinger og digitale møterom skal tas i bruk. Gjennom samtaler gjør vi hverandre både sterkere, tryggere og klokere. Hva er det viktigste for deg at vi på forbundskontoret vet? Og hva ønsker du svar på? Dette skal være et lavterskeltilbud.

Den flate strukturen som har vært ført i forbundet gjør at vi alle har vært med på avgjørelser. Dette har vært vellykket. Når man er med å ta avgjørelser, kjenner man også på et ansvar for politikken som føres. Sammen med medlemmene og LO skal vi fortsette det viktige arbeidet med å forme en nasjonalt styrt fellesskole der alle blir sett og inkludert. Gjett om vi gleder oss!

Relevante lenker
Anne Finborud har gjort Skolenes landsforbund mer synlig (frifagbevegelse.no)
Terje Moen takker for seg etter åtte år som sentralt tillitsvalgt (frifagbevegelse.no)