Dette mener partiene om skole og arbeidsliv

Skolenes landsforbund har spurt partiene hva de mener om aktuelle, politiske saker. Svarene ser du i tabellen. Bruk stemmeretten!

1. september 2021

Runar Nørstad

(Saken er oppdatert 30. august, etter at Ap endret sitt svar fra «Nei» til «Ja» på spørsmålet «Vil partiet avvikle fritt skolevalg/karakterbasert opptak i VGO»)

Vår spørreundersøkelse viser klare forskjeller mellom partiene i skole- og arbeidslivsspørsmål. Det er ingen tvil om at det er de rødgrønne partiene som er mest enige med Skolenes landsforbund.

Hvis disse sakene er viktige for deg, vil de 25 spørsmålene – og svarene – gi deg et godt grunnlag for å foreta ditt valg 13. september.

Legg spesielt merke til at alle partier mener det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer. Alle partier vil også innføre praktiske fag som valgfag i grunnskolen for å rekruttere flere til å velge yrkesfag.

Skolenes landsforbund forventer derfor at Stortinget faktisk vedtar begge disse sakene i nær framtid.

Her finner du forklaring på spørsmålene (PDF)

Her kan du laste ned valgplakaten (PDF)

Godt valg!