Blogg: Sammen er vi større og sterkere – også i skolen

METTES BLOGG: SL vant fram på LO-kongressen! Ja, det varmer et lærerhjerte når LO vil at de ansatte i skolen får økt faglig frihet, bli mindre detaljstyrt og at det blir gitt tillit til de ansattes utdanning og kompetanse. Dette vil være et sjumilssteg i arbeidet med en tillitsreform. 

1. juli 2022

Mette Johnsen Walker

Delegat til LO-kongressen, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe, taler forbundets politikk fra talerstolen. (Foto: SL)

LO-kongressen har talt, og prinsipp- og handlingsprogrammet er klart. Fem dager med debatter og diskusjoner om hva LO skal jobbe med videre.

I programmet er det et eget kapittel om skolen. Det er kapittel 2, og heter Å lære. Det er et godt kapittel, og det er gjennomsyret av politikken til Skolenes landsforbund. Kanskje ikke så rart, da det var SL som fikk gjennomslag for å opprette det i 2017. På denne kongressen er det forbedret.

De aller fleste av våre forslag til forbedringer i programmet var alt ivaretatt. Da gjensto noen få men viktige punkter som vi måtte få – og som vi fikk – gjennomslag for på kongressen:

  • På barnehageområdet fikk SL gjennomslag for at LO skal jobbe for at bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden. Dette var et viktig punkt for SL.
  • I grunnskolen må det være alternative opplæringsløp, og det må være trygge økonomiske rammer. For SL er dette viktig både for å hindre frafall og for at det må være nok økonomiske rammer for å drive en god fellesskole. Kvalitet koster!
  • I videregående skole må arealberegningen endres, slik at det blir nok plass i verkstedene når nye skoler bygges.

Dette er viktige saker LO nå skal jobbe for.

Vi håper at skolene nå endelig ser viktigheten av faget yrkesfaglig fordypning (YFF)

En kampsak de siste årene har vært å sikre en god økonomi i yrkesfagopplæringen. Da var det selvsagt gledelig at det kom en milliard fra regjeringen dagen etter at dette ble etterlyst av SL på talerstolen. Mye av pengene skal gå til kontakten mellom skole og bedrift. Vi håper at skolene nå endelig ser viktigheten av faget yrkesfaglig fordypning (YFF) og gir lærerne alle timene de skal ha i dette faget for å kunne følge opp elevene på en god måte. Det er en selvfølge for lærere at de får timene til faget sitt. Nå må vi passe på at det skjer også i YFF.

Det kan ikke være slik at yrkessjåførutdanningen må vise bort lærlinger som står i kø for å bli sjåfører

På vårt landsmøte i november vedtok vi at «flere utdanningsmuligheter for å bli trafikklærer for tunge kjøretøy må realiseres.» Dette punktet ble løftet inn til kongressen, og ble vedtatt i den samferdselspolitiske uttalen. Nå håper vi det blir slutt på at denne høyt etterspurte utdanningen ikke bare er til for Nord universitet som tjener penger på den – og at utdanningen legges opp på en måte som sikrer norske arbeidstakere i transportbransjen. Det kan heller ikke være slik at yrkessjåførutdanningen må vise bort lærlinger som står i kø for å bli sjåfører, på grunn av mangel på lærere.

Sammen er vi større og sterkere når framtidens skolepolitikk skal utformes.

Takk, LO!

Mette har også blogget om:
Vold og trusler er ikke en privatsak
Hvordan sikre økt kjøpekraft – for alle?
Arbeidstidsavtalen – et skritt i riktig retning
Vær en stolt SL-er!
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling 
Ny god kurs i skolepolitikken