Blogg: Vær en stolt SL-er!

METTES BLOGG: Landsmøtet har staket ut en ny, stødig kurs for de neste fire årene. Vi har et sterkt tariff- og utdanningspolitisk program å navigere etter, og vi skal fortsatt lytte til rådene fra grasrota.

13. desember 2021

Mette Johnsen Walker

Forbundsleder Mette Johnsen Walker på talerstolen under landsmøtet. (Foto: SL)

Landsmøtet i Skolenes landsforbund var samlet til et inspirerende politisk verksted i Sarpsborg 10.- 12. november. Engasjementet var stort, til tider glødende, både fra talerstolen, ved middagsbordet og i pausene. Ulike yrkesgrupper og arbeidsplasser – som tolkene, trafikklærere og lærere med ulik utdanning – fortalte om sine hjertesaker.

De mange gode debattene gir grunnlag for refleksjon. Med så mange meninger, må vi finne retningen som gjør at alle føler seg hjemme i forbundet vårt. Men én ting er sikkert: Det er en klar, rød tråd som kommer til syne etter tre innholdsrike landsmøtedager. Våre medlemmer er opptatt av at vi ikke skal støte vekk noen. En solidarisk holdning, altså LO-holdningen, der du som medlem også bidrar i arbeidet for et anstendig og godt arbeidsliv.

Våre medlemmer er opptatt av at vi ikke skal støte vekk noen.

Vi ser helheten i samfunnet. Hver eneste yrkesgruppe er viktig for at vi alle skal ha et godt liv og et trygt arbeid. Forskjellene i samfunnet må utjevnes. Ja, da må vi finne ut av hvor stor forskjell mellom utdanningslengde og størrelse på lønn som er rettferdig. Det er ikke et enkelt spørsmål.

De som tar utdanning fra universitet og høyskole sitter igjen med studielån som skal tilbakebetales. Det må selvsagt lønne seg å ta den utdanningen. De som går yrkesveien og fagskoleveien, er også viktige. De sitter på en kompetanse som det er et skrikende behov for. Hvordan skal vi få lærere til fagskolene og yrkesutdanningen, om det betyr at man går ned i lønn? Dette er diskusjoner som må løftes inn i den store LO-familien.

Da kommer vi til frontfagsmodellen. Denne modellen har vist seg bærekraftig over år. Justeringer har skjedd og skjer underveis, men selve modellen har overlevd fordi den bryter med at markedet skal bestemme lønnen vår. Den føles rettferdig. Når rammen er satt, skal pengene fordeles. Det betyr at om noen skal få mer, må andre få mindre. Det er alltid mange som vil ha mer, men ingen som vil peke på hvem som skal få mindre. Selvsagt vil ingen det. Er det noe vi i SL ønsker, er det at lønnsutviklingen skal være solidarisk og rettferdig.

I skolen er det mange yrkesgrupper som jobber sammen, og vi ønsker flere, for eksempel miljøterapeuter, for å styrke laget rundt eleven. Skolen er et minisamfunn der vi er mange som skal løfte elevene frem som gode samfunnsborgere, klare for neste skritt i livet. Vi må ha tillit til at andre har en kompetanse som er viktig i skolen.

Landsmøtet har staket ut en ny, stødig kurs for de neste fire årene.

Landsmøtet har staket ut en ny, stødig kurs for de neste fire årene. Vi har et sterkt tariff- og utdanningspolitisk program å navigere etter, og vi skal fortsatt lytte til rådene fra grasrota.

Og som en av delegatene sa på landsmøtet: Ja, jeg er en stolt SL-er. Vær en stolt SL-er, du også! Det har du all grunn til å være!

Mette har også blogget om:
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling 
Ny god kurs i skolepolitikken