Blogg: Vold og trusler er ikke en privatsak

METTES BLOGG: Dessverre ser vi en økende tendens til vold og trusler mot ansatte i skoler og barnehager.

16. mai 2022

Mette Johnsen Walker

Vi må tørre å snakke om vold og trakassering av ansatte både over kaffekoppen på personalrommet og i de mer formelle møtene, blogger forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

Selv om skolene i all hovedsak har systemer for å melde avvik, og for å håndtere disse, meldes det svært sjelden fra. Dessuten ser vi at ansatte nesten alltid står alene i slike saker, og at det er skambelagt å bli utsatt når gjerningspersonen er mindreårig eller et lite barn. Sånn kan vi ikke ha det.

Det er gjort undersøkelser som viser at skoler og kommuner ikke har planer og rutiner verken for hvordan vold og trusler skal forebygges, håndteres, meldes eller følges opp. Arbeidstilsynet konkluderer med at det systematiske HMS-arbeidet rundt forebygging av vold og trusler er dårligere i skolene enn innen «helse og sosial», og at dette bør forebygges bedre i skoler over hele landet.

Regjeringen har i skrivende stund ute på høring et forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nummer 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeids-miljølovens regelverk om trakassering. I dette høringsbrevet nevnes også skoler og barnehager.

Skolenes landsforbund mener det er bra at regjeringen tar tak i dette økende problemet, og et skritt i riktig retning er ratifikasjon av ILO-konvensjonen på dette området. Det trengs imidlertid mer for å gjøre noe med dette økende problemet. Media har grepet tak i problematikken, og det gjør det forhåpentligvis mindre skambelagt å si fra dersom ansatte i skoler og barnehager opplever vold og trusler fra elever og foresatte.

Det trengs også planer og rutiner for å håndtere sakene når de dukker opp både på rektors skrivebord og hos kommuner og fylkeskommuner. Skolenes landsforbund har laget et eget hefte om vold og trusler, og vårt landsstyre oppfordrer tillitsvalgte til å foreslå «vold og trakassering» som tema på høstens planleggings-/utviklingsdager. Både tillitsvalgte og verneombud bør kunne bidra her sammen med skolens ledelse.

Vi må tørre å snakke om vold og trakassering av ansatte både over kaffekoppen på personalrommet og i de mer formelle møtene.

Vi må tørre å snakke om vold og trakassering av ansatte både over kaffekoppen på personalrommet og i de mer formelle møtene. Og vi må slutte å snakke om, eller til og med tenke, at det er læreren selv som har et relasjonsproblem i klasserommet og som trenger et kurs i klasseledelse. I tillegg må det meldes avvik. For det er et avvik når den ansatte blir utsatt for stadige slag, spark, spytting, roping og ukvemsord. Vi skal ikke godta det fordi de er barn.

Den største utfordringen er likevel å forebygge at vold og trusler skjer. Skolenes landsforbund vil gjerne bidra opp mot både myndigheter og andre for at skoler og barnehager skal være et trygt sted både for voksne, barn og unge. 

Mette har også blogget om:
Hvordan sikre økt kjøpekraft – for alle?
Arbeidstidsavtalen – et skritt i riktig retning
Vær en stolt SL-er!
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling 
Ny god kurs i skolepolitikken