Blogg: Lever personvernet sitt eget liv i skolen?

Når det velges gratisapper, eller apper som kun koster litt, er valutaen skolene betaler med elevens – og lærerens – personopplysninger.

10. januar 2023

Mette Johnsen Walker

Illustrasjonsbilde/Getty Images

Bruk av teknologiplattformer i skolen er problematisk. Er lærerne, og foreldrene, klar over hva elevene utsettes for i digitaliseringen av skolen?

I sommer ble det klart at det danske Datatilsynet ila Helsingør kommune en bot, en såkalt formell kjeft, for å ha brukt Google Chromebooks og Google Workspace i opplæringen. Dette reiser også problemstillinger i norske kommuner, fordi det er mange som bruker disse verktøyene i klasserommet – og som anser det som trygt.

SL-podden: Elevers personvern: Hvorfor skal vi bry oss?

To ferske rapporter tar for seg problematikken. Ekspertgruppen for digital læringsanalyse har, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, levert første delrapport til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Andre del forventes ferdig i juni 2023. Denne gruppen skal gi departementet et bedre grunnlag for å ta beslutninger om digital læringsanalyse i de ulike skoleslagene. De skal vurdere både pedagogiske, etiske, juridiske og personvernmessige spørsmål ved bruk av digital læringsanalyse.

Et av dilemmaene er for eksempel hvor mye informasjon lærerne trenger om elevene. Er det viktig at de vet når på døgnet elevene leverer en oppgave, eller hvor mange ganger de må se en video for å forstå matteoppgavene?

Et av dilemmaene er for eksempel hvor mye informasjon lærerne trenger om elevene

Den andre rapporten er fra Personvernkommisjonen. Her er en hel del viet utfordringene rundt personvernet til elevene. Lærere og andre ansatte på skolen ønsker å gjøre sitt beste for eleven, det er det som er vårt mandat, selve grunntanken – å lage en skolehverdag til det beste for eleven. Da velges det verktøy for å få best utbytte av undervisningen.

Ett av rådene Personvernkommisjonen kommer med, er å opprette et eget nasjonalt testsenter for digitale verktøy. Skolenes landsforbund synes dette er en god tanke, og vi vil gjerne delta i dette arbeidet. Vi må være med på å øke kompetansen til eleven, og diskutere med elevene. Ta dem med inn i refleksjonene, skape gode diskusjoner om hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet som helhet. Det er viktig når vi skal lære opp elevene i digital dømmekraft.

Vi må være med på å øke kompetansen til eleven, og diskutere med elevene

Sammen skal vi styrke fellesskolen ved å satse på laget rundt eleven. Alle må få tilgang til de ulike verktøyene slik at vi kan skape en best mulig skole for både voksne og barn. Det er viktig med kompetanseheving både hos ledelse, ansatte, elever og foreldre. Det må foreligge en ansvarsfordeling – ikke en ansvarsfraskrivelse. Og sist, men ikke minst – skoleansatte skal utdanne og danne – med det verktøyet som egner seg best, pedagogisk sett.

SL-podden: Elevers personvern: Hvorfor skal vi bry oss?

Mette har også blogget om:
En solidarisk og rettferdig tariffpolitikk
§ 9A til besvær
Sammen er vi større og sterkere – også i skolen
Vold og trusler er ikke en privatsak
Hvordan sikre økt kjøpekraft – for alle?
Arbeidstidsavtalen – et skritt i riktig retning
Vær en stolt SL-er!
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling 
Ny god kurs i skolepolitikken 

Innlegget sto først på trykk i fagbladet I skolen, utgave 9-2022. I skolen finner du her