Blogg: Kraftige signaler fra medlemmene våre!

Det må gjøres noe med den totale arbeids- og ansvarsmengden som er dyttet over på lærere.

1. desember 2023

Mette Johnsen Walker

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

LO-Aktuelt skrev torsdag om læreren Laila Lund, som etter 20 år i yrket takket for seg.

Endeløs rapportering, foreldre og tiden som ikke strakk til, gjorde læreren syk. Lund har byttet til en ny jobb innen industrien, og trives med den endrede hverdagen uten foreldreansvar og rapporteringskrav.

Mange lærere gjør – dessverre – som Laila Lund. Lærere i skolen har lenge ropt høyt om mangel på tid til kjerneoppgaven i skolen, nemlig undervisning.

Læreren tømmer søppel, vasker pulter, bord, toalett og mopper gulv

Skolenes landsforbund har gjennomført en undersøkelse blant egne medlemmer og der kommer det fram at læreren både tømmer søppel, vasker pulter, bord, toalett og mopper gulv.

Ja, det er mye lærerne skal gjøre, men renholdsoppgaver har egentlig aldri stått på den listen. Renhold er et eget fag, med eget fagbrev.

Det er ulike renholdsoppgaver renholderne ikke gjør sånn uten videre. Det er en grunn for det. Dette handler om helse, miljø og sikkerhet. Det er likevel grunn til å ta dette opp, fordi man i skolen jobber med mennesker. Der er svært mange mennesker samlet på en forholdsvis liten plass i mange timer om dagen. Uhell skjer med små barn. Man kan også bli syk og skade seg. 

Hvem skal vaske opp uhell i buksen, oppkast eller blod? Uten verken beskyttelse eller egnet utstyr tar læreren den oppgaven. Fordi omsorgshjertet er stort, og ingen andre gjør det.

Lærerne vasker og rydder både klasserom og ganger på skolen. Det vaskes toaletter om barn har vært uheldige, barn vaskes og skiftes på når de ikke har rukket toalettet. Det vaskes oppkast, blod, urin og ekskrementer av lærere som jobber i barneskolen.

Det trengs flere hender i hele oppvekstsektoren.

Det er ingen tvil. Det trengs flere hender i hele oppvekstsektoren. Renholds- og fagarbeiderstillinger må økes. Det er også rom for flere merkantile stillinger i hele oppvekstsektoren.

Under er en liste med gjøremål som pedagogiske ledere i barnehagen og kontaktlærere i både grunnskolen og videregående rapporterer at de gjør, ifølge undersøkelsen vi har gjennomført i høst:

  1. Tømmer søppel, vasker pulter, bord, toalett, rydder gangen, tørker støv og mopper gulv.
  2. Diskuterer pedagogiske opplegg med foreldre.
  3. Veileder, trøster og mekler mellom foreldre og loggfører alt for sikkerhets skyld.
  4. Lader iPad-er og fikser ulike digitale apper.
  5. Kjøper inn undervisningsutstyr, låner ut turutstyr og handler med mat til elever som ikke har.
  6. Ordner opp i uenigheter, krangling, slåssing, ufint språk og kjører elever til ulike instanser når foreldre ikke kan, snakker med dem som trenger det på kveldstid og i helger
  7. Følger og henter barn på bussen, ved porten, fra foreldres bil, vekker dem og henter hjemmefra.
  8. Tar imot telefoner fra elever på kvelden, registrerer og følger opp fravær.
  9. Skifter bleier (både barnehage og skole).
  10. Hjelper med bank-id, hjelper med å lese offentlige brev, hjelper med å søke stipend.

Dette er kraftige signaler fra medlemmene våre!

Vi må adressere hvordan arbeidsforholdene til lærerne i skoler og barnehager skal være, for sånn som dette kan det ikke fortsette.

Mette har også blogget om:
Det tunge yrkesfaglærerløftet
Har innføringen av paragraf 9A virket motsatt?
Må ansatte i barnehager og skoler bare tåle det?
Lever personvernet sitt eget liv i skolen?
En solidarisk og rettferdig tariffpolitikk
§ 9A til besvær
Sammen er vi større og sterkere – også i skolen
Vold og trusler er ikke en privatsak
Hvordan sikre økt kjøpekraft – for alle?
Arbeidstidsavtalen – et skritt i riktig retning
Vær en stolt SL-er!
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling 
Ny god kurs i skolepolitikken