En ramme på 5,2 % – hva betyr det?

KS-området er ferdig med sitt oppgjør. Rammen endte på 5,2 %, som betyr at arbeidsgivernes lønnsutgifter vil øke med 5,2 %. Det betyr ikke at hver enkelt arbeidstaker får et lønnstillegg på 5,2 %.

2. mai 2024

Runar Nørstad

KS-området er ferdig med sitt oppgjør. Rammen endte på 5,2 %, som betyr at arbeidsgivernes lønnsutgifter vil øke med 5,2 %. Det betyr ikke at hver enkelt arbeidstaker får et lønnstillegg på 5,2 %.
Rammen i KS-oppgjøret endte på 5,2 %. Hva betyr egentlig det? (Illustrasjon/Getty Images)

I år består rammen av fire elementer:

  • Overheng
  • Glidning
  • Sentralt tillegg fra 1. mai
  • Lokalt tillegg fra 1. oktober

Det er disse fire elementene som samlet skal bli 5,2 %.

Overhenget* i kapittel 4 samlet er beregnet til 1,8 %. Glidningen** er beregnet til 0,1 %. Det betyr enkelt sagt at arbeidsgivers lønnsutgifter ville blitt 1,9 % høyere i år enn i fjor selv uten et tariffoppgjør.

For at samlet ramme skal bli på 5,2 %, må årsvirkningen*** av sentrale og lokale tillegg utgjøre 3,3 %.

*Årslønn på for eksempel 500.000 kroner. Lønnstillegg 1. mai på 12.000 kroner, da vil årslønnen det året bli 508.000 kroner.

Neste år blir lønnen 512.000 kroner selv uten lønnstillegg. Neste år må dermed arbeidsgiver ut med mer enn de må i år. Det er dette vi kaller overheng.

**Glidning er i hovedsak ansiennitetsopprykk og kompetanseopprykk. Det treffer ikke hver enkelt, men det øker altså lønnsutgiftene til arbeidsgiver, og er derfor også en del av rammen.

***Jo senere på året et tillegg blir gitt, jo mindre er årsvirkningen. Når vi har avtalt en lokal pott på 1,1 % fra 1. oktober, gir dette mindre årsvirkning enn om vi hadde fått tillegget fra 1. mai.

Nedsiden av lønnstillegg sent på året, er at det øker overhenget til neste år.

Poenget med dette er å vise hva som inngår i rammen. Man kan altså ikke regne prosent av lønnstillegget per 1. mai og tro at det var det hele. Det er ikke lønnstillegget per 1. mai som skal gi 5,2%, men alle disse fire elementene til sammen.

Vi håper dette var oppklarende.

Hilsen Skolenes landsforbund

Relaterte saker
SL: Enighet i kommuneoppgjøret – godt resultat for alle