Frokostmøte om vold og trusler

Frokostmøte mandag 8. april, kl. 08.30 på Kulturhuset i Oslo. Tema: Fra vold og uro til trygge klasserom for alle. PS! Møtes streames.

4. april 2024

Runar Nørstad

Vold og trusler på arbeidsplassen
Grunnskoleansatte har tre ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler som andre yrker. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Andelen avviksmeldinger om vold og trusler mot ansatte i skolen har økt raskt. Grunnskoleansatte har tre ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler som andre yrker. Hvorfor har det skjedd og hva kan gjøres, er sentrale spørsmål som tas opp i frokostmøtet.

Arbeidstilsynet har en egen temaside om vold og trusler på arbeidsplassen, og seksjonsleder Ida Aagaard innleder om situasjonen for de ansatte.

KS, Skolenes landsforbund, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) stiller i panelsamtale, arrangert av Tankesmien Agenda, om hva skolen kan gjøre. Skolepolitikerne Jan Tore Sanner (H) og Elise Waagen (Ap) møtes til debatt, for å svare på det som er politikkens ansvar.

Frokostmøtet har egen side på Facebook, hvor du også kan følge møtet direkte mandag 8. april kl. 08.30.