Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Avtaler og lover » Samarbeidsavtaler

tariffavtaler

Samarbeidsavtaler

Skolenes landsforbund har samarbeidsavtaler med ulike hovedorganisasjoner og virksomheter

Ivaretakelse av enkelte medlemsgrupper

Skolenes landsforbund er opptatt av å ivareta alle våre medlemmer, også de som ikke tilhører de tariffområdene hvor forbundet er part i tariffavtalene.

Nedenfor finner du informasjon hvilke virksomheter og hovedorganisasjoner Skolenes landsforbund har inngått samarbeidsavtaler med.

Våre medlemmer i Spekter ivaretas gjennom vårt samarbeid i LO Stat.

Les mer: Lønn og avtaler i Spekter

Skolenes landsforbund har en samarbeidsavtale med Fagforbundet om hjelp og bistand til SL-medlemmer i PBL.

Skolenes landsforbund har en samarbeidsavtale med LO-forbundet NTL (Norsk Tjenestemannslag), som gjør det mulig for oss å inngå tariffavtaler ved skoler tilknyttet NHO Abelia.