tariffavtaler

Oslo kommune

Skolenes landsforbund er selvstendig part i kommunal og fylkeskommunal sektor

Oslo kommune

I hovedtariffoppgjør, mellomoppgjør og hovedavtaleforhandlinger i Oslo kommune forhandles det for forbundets medlemmer gjennom LO Kommune Oslo, som er LO-organisertes forhandlingssammenslutning i Oslo kommune.

Forhandlingssammenslutningen består av LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund (SL) og Creo.

Forbundets lokale tillitsvalgte i Oslo tar seg av lokale forhandlinger med Oslo kommune for faglig personell i skole- og barnehagesektoren

Lenker

Kontakt fylkeslaget

Fylkesleder og hovedtillitsvalgt
Roger Vinje
sloslo@skolenes.no
Tlf: 468 26 950

Dokument 24 er Oslos hovedavtale som fastsetter prosedyrer og saksbehandlingsregler for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte og deres organisasjoner.

Dokument 25 regulerer lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Dokumentet inneholder fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser samt særbestemmelser for enkelte virksomheter og/eller for de enkelte organisasjonene.

Lønn pr. 1. mai 2023

RELATERTE SAKER