tariffavtaler

Virke

Virke er den største arbeidsgiverorganisasjonen for handel og tjenester, og har medlemsbedrifter i bransjer innen helse, utdanning og kultur (HUK-områdene).

Vårt partsforhold med Virke

Skolenes landsforbund er part i hovedavtalen som regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de ansatte gjennom organisasjonenenes tillitsvalgte.

Vi har også partsforhold i to landsoverenskomster for henholdsvis barnehager og utdanning, samt partsforhold i særavtalene for undervisningspersonalet i både folkehøgskolene og i de øvrige utdanningssektorene.

Avtalene er ofte ganske like som KS-området, og følger alltid etter med justeringer av vilkår og lønn etter at KS er ferdige med sine forhandlinger.

Våre medlemmer i Virke-området jobber typisk i private skoler/friskoler og barnehager som for eksempel med Montessoripedagogikk, spesialskoler og internasjonale skoler, folkehøgskoler, integrasjonsskoler med voksenopplæring m.m.

Lenker

RELATERTE SAKER