Virke: Enighet om fire avtaler innen utdanning og helse

Det er enighet i forhandlingene om avtalene i Virke HUK-oppgjøret som har tilknytning til kommunesektoren og Spekter helse.

19. juni 2024

Runar Nørstad

Enighet om fire avtaler for ansatte innen helse og utdanning i Virke
Det er enighet om fire avtaler for ansatte innen helse og utdanning i Virke. Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene. (Foto: Skolenes landsforbund)

Avtalene det gjelder er overenskomsten for barnehager, helse og sosiale tjenester og utdanning. Dette er avtaler som har lønnsstruktur lignende kommunal sektor. Resultatet er langt på vei likelydende med resultatet for kommunalt ansatte.

I tillegg er det enighet om overenskomst for spesialisthelsetjeneste, med lønnsstruktur som i Spekter helse.

Virksomheter med tilknytning til statlig sektor er utsatt i påvente av den pågående konflikten i staten.

Oppgjøret er på linje med resultatet i kommunal sektor og Spekter helse. Dette sikrer medlemmene økt kjøpekraft og er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget.

HUK-området i Virke består av syv tariffavtaler (overenskomster) innen helse, utdanning og kultur, som vanligvis forhandles samtidig. I år ble altså den statlige delen utsatt.

LO-gruppen (Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Creo, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Skolenes landsforbund) har forhandlet med Virke.

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene.

Avtalene fordeler seg etter hvilket avtaleområde de er like når det kommer til lønn og arbeidsvilkår.

Partene har nå blitt enige overenskomster med en lønnsstruktur lik kommunal sektor (KS):

  • Landsoverenskomst for barnehager (Virke 014)
  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (Virke 003)
  • Landsoverenskomst for utdanning (Virke 060)

Og avtalen med lønnsstruktur lik Spekter helse:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Virke 004)

Les mer om tariffområdet Virke

Resultatet skal på uravstemning i arbeidstakerorganisasjonene

Ettersom tariffoppgjøret i staten ikke er klart, vil disse avtalene forhandles om til høsten:

  • Landsoverenskomst for høyskoler (Virke 040)
  • Landsoverenskomst for virksomheter (Virke 050, §26 med lønnsstruktur lik staten og §27 med lønnsstruktur lik kommunen)
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner (Virke 029)