Leder jakten på ny forbundsleder

Bjørnar Mortensen Vik er valgt til å lede valgkomiteen som skal finne ny forbundsleder i Skolenes landsforbund. Mette Johnsen Walker går av i 2025.

18. mars 2024

Runar Nørstad

Bjørnar Mortensen Vik. (Foto: Skolenes landsforbund)
Bjørnar Mortensen Vik er valgt til å lede valgkomiteen som skal finne ny forbundsleder i Skolenes landsforbund. Mette Johnsen Walker går av i 2025. (Foto: Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund har landsmøte i Kirkenes, 1.- til 4. april 2025.

Mette Johnsen Walker varslet i februar i år at hun ikke tar gjenvalg.

– Det er ikke så lenge siden jeg var helt sikker på det, sa Mette Johnsen Walker til FriFagbevegelse.

Hun er 60 år i dag og vil være 62 år når en ny landsmøteperiode starter 1. august 2025.

Landsstyret i Skolenes landsforbund, som er samlet til møte på Gardermoen, sluttet seg til forslaget fra forbundsstyret om følgende valgkomité:

Bjørnar Mortensen Vik, Vestland (leder)
Fylkesleder i SL Vestland. Yrkesfaglærer og fellesfaglærer, Årstad videregående skole i Bergen

Astrid T. Kjelsnes, Trøndelag
Erfaren tillitsvalgt. Utdannet spesialpedagog. Valgt sekretær og leder i politisk utvalg i LO i Trondheim og omegn og faglig leder i SV.

Sindre Mehren Green, Buskerud
Lærer, tillitsvalgt for SL i ungdomsskolen Sylling skole i Lier og medlem av styret til SL Buskerud. Leder i LO i Drammen og omegn.

Ninni Jensen, Nordland
Erfaren SL-er. Ledet valgkomiteen foran forrige landsmøte. Har sittet både i forbundsstyret og landsstyret. Er i dag ansatt som seniorrådgiver for Statsforvalteren i Nordland.

Arild Vinkenes, Telemark
Fylkesleder i SL Telemark. Jobber til daglig som lærer ved Porsgrunn videregående skole.

– Stort ansvar å lede valgkomiteen

Bjørnar Mortensen Vik, som leder valgkomiteen, kjenner Skolenes landsforbund godt. Han har som medlem, tillitsvalgt og fylkesleder i Skolenes landsforbund Vestland opparbeidet seg stor tillit internt i forbundet. Han har jobbet som faglærer i elektrofag på Årstad videregående skole siden 2015. Han har hundre prosent frikjøp fra lærerjobben.

Det blir et kjempestort ansvar å lede valgkomiteen, erkjenner Mortensen Vik.

– På vegne av hele valgkomiteen, ønsker jeg å takke landsstyret for tilliten. Jeg har med meg dyktige og erfarne medlemmer med lang fartstid og ulik bakgrunn fra oppvekstsektoren. Jeg tror det skal bli veldig bra. Jeg gleder meg. Vi skal få til en god, ryddig og åpen prosess.

Han beskriver valgkomiteens arbeid slik:

– Vi begynner vårt arbeid med et innledende møte. Vi må utarbeide en tidsplan for når fylkeslagene skal komme med innspill og forslag til de ulike vervene. Deretter blir det intervjuer for å kartlegge hvem som ønsker gjenvalg og med nye, aktuelle kandidater.

Komiteen skal legge fram sitt forslag senest fjorten dager før landsmøtet i Kirkenes.

Relaterte saker
SL: Nedtellingen har begynt. Varmer opp til landsmøtet i Kirkenes
SL: Landsmøtet i 2025 avholdes i Kirkenes