landsmøte

Landsmøtet 2025

Skolenes landsforbund sitt 11. landsmøte avholdes i Kirkenes 1.-4. april 2025

Forbundets viktigste politiske verksted

Landsmøtet er Skolenes landsforbund sitt øverste organ. Her møtes landsstyret og valgte representanter fra fylkeslagene for å drøfte og vedta hva forbundet både skal jobbe for og mene om viktige politiske saker.

Klubber, foreninger, fylkeslag, forbundsstyret, landsstyret og de ulike utvalgene kan legge frem forslag for landsmøtet, og på den måten være med å påvirke forbundets arbeid.  

Les mer om landsmøtet sitt styringsområde i vedtektene

Viktige datoer på veien til landsmøtet 2025

I forkant av landsmøtet i 2025 er det mye arbeid som vil skje både sentralt i forbundet og lokalt i de lokale organisasjonsleddene. Forberedelser og frister styres i stor grad av forbundets vedtekter.

En valgkomité på fem personer velges av landsstyret våren før landsmøtet, jf. vedtektene § 23 (14).

Landsstyret valgte følgende valgkomité under landsstyremøtet 18.-20. mars 2024:

Bjørnar Mortensen Vik, Vestland (leder)
Fylkesleder i SL Vestland. Yrkesfaglærer og fellesfaglærer, Årstad videregående skole i Bergen

Astrid T. Kjelsnes, Trøndelag
Erfaren tillitsvalgt. Utdannet spesialpedagog. Valgt sekretær og leder i politisk utvalg i LO i Trondheim og omegn og faglig leder i SV.

Sindre Mehren Green, Buskerud
Lærer, tillitsvalgt for SL i ungdomsskolen Sylling skole i Lier og medlem av styret til SL Buskerud. Leder i LO i Drammen og omegn.

Ninni Jensen, Nordland
Erfaren SL-er. Ledet valgkomiteen foran forrige landsmøte. Har sittet både i forbundsstyret og landsstyret. Er i dag ansatt som seniorrådgiver for Statsforvalteren i Nordland.

Arild Vinkenes, Telemark
Fylkesleder i SL Telemark. Jobber til daglig som lærer ved Porsgrunn videregående skole.

Les mer her

Foreninger og klubber skal velge representanter til fylkeslagets representantskapsmøte i samsvar med en representasjonsordning fastsatt av fylkesstyret. Dette gjøres på årsmøtene i foreningene. Ordinært årsmøte bør avholdes før representantskapsmøtet i fylkeslaget, og senest innen utgangen av april, jf. vedtektene § 35 (1).

Foreninger, klubber og medlemmer har også rett til å komme med forslag inn til fylkeslagets representantskapsmøtet. Forslagene må være sendt fylkesstyret senest to uker før representantskapsmøtet, jf. vedtektene § 29 (1).

Repskapsmøter avholdes årlig innen utgangen av mai , jf. vedtektene § 29 (1).

Delegater til landsmøtet
Under repskapsmøtene i 2024 skal det velges delegater til landsmøtet, jf. vedtektene § 9 (4).
Antall delegater blir regnet ut på grunnlag av antall medlemmer i det enkelte fylkeslaget. Endelig fastsetting av antall delegater per fylkeslag gjøres ved utgangen av nærmeste hele kvartal, jf. vedtektene § 19 (5a).

Representasjonsreglene er som følger:

  • Inntil 200 medl. gir 3 repr.
  • Fra 201 inntil 300 medl. gir 4 repr.
  • Fra 301 inntil 400 medl. gir 5 repr.
  • Fra 401 inntil 500 medl. gir 6 repr.
  • Fra 501 inntil 600 medl. gir 7 repr.
  • Fra 601 inntil 700 medl. gir 8 repr.
  • Fra 701 inntil 800 medl. gir 9 repr.
  • Fra 801 inntil 900 medl. gir 10 repr.
  • Fra 901 inntil 1000 medl. gir 11 repr.

Og videre en representant for hvert påbegynte 200 medlem.

Vilkår:
For å kunne bli valgt som delegat må du har vært medlem i et forbund tilsluttet LO i minst ett år før landsmøtet blir avholdt, jf. § 19 (5c)

Endelig fastsetting av antall delegater gjøres ved utgangen av nærmeste hele kvartal, jf. vedtektene § 19 (5a).

Antall delegater blir regnet ut på grunnlag av antall medlemmer i det enkelte fylkeslaget. Endelig fastsetting av antall delegater per fylkeslag gjøres ved utgangen av nærmeste hele kvartal, jf. vedtektene § 19 (5a).

Innkallingen skal i henhold til vedtektene § 19 (2) sendes ut senest seks måneder før landsmøtet.

Klubber, foreninger, fylkeslag, forbundsstyret, landsstyret og utvalg har rett til å komme med forslag til landsmøtet. Fristen for å sende inn forslag til forbundsstyret er fem måneder før landsmøtet, jf. vedtektene § 19 (3).

Forslag til endringer i prinsipp- og handlingsprogram og vedtekter skal forbehandles i utvalgene. Utvalgene legger frem innstilling for landsstyret, som igjen innstiller for landsmøtet.

Forslag til saksliste, forretningsorden, innstillingene fra landsstyret og innsendte forslag skal sendes til de valgte delegatene, foreningene, fylkeslagene, forbundsstyret, landsstyret og utvalgene senest to måneder før landsmøtet, jf. vedtektene § 19 (4).

Valgkomité legger frem innstilling senest 14 dager før landsmøtet, jf. vedtektene §23 (14).

Landsmøtet åpnes tirsdag 1. april 2025. Skolenes landsforbund sitt 11. landsmøte går av stabelen på Thon Hotel Kirkenes.

Det er fylkesstyret i SL Finnmark som er den lokale arrangementskomiteen. Arbeidet ledes av fylkesleder Vigdis D. Hansen.

Pressekontakt

Runar Nørstad
Kommunikasjonsansvarlig
Epost: rn@skolenes.no
Telefon: 918 11 497

Tidligere landsmøter