Blogg: Rå maktmisbruk mot lærerne i Jordan

Lederne for Jordans lærerorganisasjon ble arrestert etter å ha kritisert regjeringen for dårlig håndtering av koronakrisa. Jordan har en lang vei å gå, og trenger internasjonale forbilder.

15. september 2020

Kommunikasjonsavdelingen

Fagforeningsledere i Jordan ble kastet i fengsel etter å ha kritisert regjeringen. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Fra bloggen til tidligere forbundsleder Anne Finborud.

Lørdag 25. juli 2020 ble ledende medlemmer i Jordans lærerorganisasjon arrestert. Hovedkontoret i Amman og 11 distriktskontorer ble raidet og stengt av sikkerhetspolitiet. Det holdes stengt i to år! Statsadvokaten har utstedt ordre om forbud mot å ytre seg om hendelsene, også i sosiale medier.

Den direkte foranledningen er at Jordanian Teachers Association har kritisert regjeringens håndtering av koronasituasjonen. Lærerorganisasjonen, med valgte ledere, ble opprettet i 2011 og har vært i jevnlig disputt med myndighetene – spesielt om lærernes lønnsforhold.

Hendelsen ble ganske raskt formidlet til Skolenes landsforbund via LO. Skolenes landsforbund har i et brev bedt UD ta grep for å ­få løslatt lederne og sikre at fagorganisasjonen fritt ­år utøve sitt virke. Våre fagforeningskolleger i Jordan må umiddelbart settes fri og kravet om reell ytringsfrihet må innfris.

Vi er delaktige i en underskriftskampanje startet av Education International (EI), en global fagforening av lærernes fagforeninger som består av 401 medlemsorganisasjoner i 172 land. Også en av verdens største sammenslutninger av fagforeninger, International Trade Union Confederation (ITUC), som LO er medlem av, reagerer.

Uten sammenligning, er det fristende å minne om hvor viktig vår egen kamp mot forvitring av rettigheter er. Fagbevegelsen har stått sammen i landsomfattende aksjoner når dagens regjering har forsøkt å svekke arbeidsmiljøloven eller når kommuner har gitt sanksjoner til ansatte som har ytret seg kritisk, sanksjoner med tjenestepåtale eller trusler om oppsigelse.

Det er nok å nevne Malkenes-saken og læreren som varslet om fryktkultur i Sande­jord-skolen, der ledelsen gjorde grove inngrep i lærernes ytringsrett. Små saker i internasjonal sammenheng, men det er prinsipielt viktig ikke å gi etter for politiske krefter som vil svekke demokratiske rettigheter.

I Jordan er opposisjonen marginalisert, og lærerorganisasjonen anses for å ta side med opposisjonen. En fri fagorganisasjon er fundamentalt viktig! Politikk og fagforening går hånd i hånd, men med et viktig skille. I Norge presser opposisjonspartiene på for at det skal være Stortinget som vedtar koronaloven. Tiltak drøftes med partene. Jordan har en lang vei å gå, og trenger internasjonale forbilder.

Det viktigste bidraget fra oss alle er å ta ansvar for et reelt arbeidsplassdemokrati og at dette fungerer på alle nivå i arbeidslivet. Konstruktive, og engasjerte tillitsvalgte er i samvirke med lederne den viktigste drivkraften til utvikling og den beste garantien for god kvalitet i tjenestetilbudet.

Lykke til med gode kollegiale fellesskap og debatten for å holde den norske modellen sterk og reell på alle nivå. Ikke glem den internasjonale solidariteten. Vår kamp er internasjonal.

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, (utgave 6-2020), som har sin egen side på frifagbevegelse.no.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen