La ungdommen selv ta valget

ANNES BLOGG: Det er vanskelig å tenke seg at ungdommen selv vil velge yrkesfag før skolen rett og slett er mer variert og praktisk…

20. mars 2018

Runar Nørstad

ANNES BLOGG: Det er vanskelig å tenke seg at ungdommen selv vil velge yrkesfag før skolen rett og slett er mer variert og praktisk allerede fra 1. klasse.

 

Norge vil mangle over 90.000 fagarbeidere innen 2035, viser prognoser fra SSB. Regjeringen, WorldSkills Norway og partene i arbeidslivet har derfor startet en rekrutterings- og omdømmekampanje for yrkesfagene: Yrkesfagenes år 2018.

Flere engasjerer seg for bedre rekruttering til yrkesfagene. Sist ut er Veidekke som har gjennomført en landsomfattende undersøkelse. Den konkluderer med bekymring over foreldrenes holdning til yrkesfag. I gjennomsnitt er det bare 37 prosent av foreldre som anbefaler yrkesfaglig utdanning til barnet sitt, heter det i Veidekke sin oppsummering. De geografiske forskjellene er store. I Nord-Norge vil 44 prosent av foreldrene vurdere yrkesfaglig utdanning til barna sine, mens andelen i Oslo er 23 prosent.

Det er bra at vi får en offentlig debatt om yrkesfaglig utdanning. Men det er vanskelig å tenke seg at ungdommen selv vil velge yrkesfag før skolen rett og slett er mer variert og praktisk allerede fra 1. klasse.

I Finland bruker de estetiske metoder i 80 prosent av undervisningen fra første klasse. I Norge satser regjeringen stort på etter- og videreutdanning av lærere kun i basisfag, selv om kompetansen er langt høyere blant lærere i basisfagene enn de er i de praktisk-estetiske. Dette synligjør på avslørende måte den status regjeringen tillegger de praktisk-estetiske fagene i norsk skole. Dette må rettes opp. Samfunnet plikter å gi ungdommen et langt bredere og mer reelt grunnlag for å velge sin yrkesvei.

Diskusjonen om utdanning og kompetanse har gjennom ti år hatt en akademisk slagside. NHOs kompetanserapport viser at fagbrev er langt mer etterspurt enn mastergrad.

Mer praktisk opplæring er viktig for alle kategorier elever. Også de som er interessert i teori. For i yrkesfagene er teorien knyttet til en praksis, noe som gir en helt annen forståelse av læring og kompetanse. Teori er selvsagt viktig på de yrkesfaglige studieretningene.

Og da vil jeg gi ordet til en 16-årig elev som i Aftenposten 4. februar har satt ord på mange ungdommers erfaringer:

«Mitt siste ønske går til alle foreldre der ute. Dere må heie på ungdommene deres som velger å gå yrkesfag, og akseptere det valget de har tatt. Jeg kjenner mange som gjerne ville velge yrkesfag når vi skulle begynne på videregående, men det var ikke «bra nok» for foreldrene deres. Jeg hadde ikke valgt yrkesfag hvis ikke mine foreldre hadde støttet det fullt og helt!»

Skolene har handlingsrom til å gi elevene sine mer praktiske og estetiske metoder slik de gjør i Finland. Klubbene kan rett og slett be om matnyttige metodikkurs, for å gjøre undervisningen mer variert. Og rektor og de tillitsvalgte kan fra dags dato prioritere å lage utlysninger som etterspør lærere med god utdanning i praktiske og estetiske fag.

Skolenes landsforbund oppfordrer herved alle til å la det praktiske, det kreative og det nyskapende arbeide få sin plass i klasserommet slik at ungdommene kan ta valg ut i fra egne erfaringer.

 

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, som har sin egen side på frifagbevegelse.no.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Forbundsfrua har også blogget om: