Yrkesfagframstøt med pondus

ANNES BLOGG: Hvorfor kan ikke yrkesfag og idrett kombineres? Hvorfor er idrett reservert til studieforberedende program? Og hvorfor er det ikke anledning til overgang…

19. desember 2016

Runar Nørstad

ANNES BLOGG: Hvorfor kan ikke yrkesfag og idrett kombineres? Hvorfor er idrett reservert til studieforberedende program? Og hvorfor er det ikke anledning til overgang fra studiespesialiserende til yrkesfag, men bare omvendt – uten å dumpe?


Dette er konvensjonelle
sperrer som det rødgrønne byrådet i hovedstaden ønsker å fjerne. På imponerende vis fanger de helheten i utfordringene med sine mange konkrete tiltak i en ny byrådssak: «Yrkesveien – byrådets strategi for fag- og yrkesopplæringen i Oslo». Det som gir byrådssaken pondus er at perspektivet på tiltakene ikke er avgrensa til å treffe de åra som omfattes av fag- og yrkesopplæring. Vel så viktig er å holde et samla fokus på å få flere inn i yrkesfaga og hindre useriøse aktører i arbeidslivet som venter dem etterpå.

Yrkesfaga, arbeidsmetodene og kunnskap om arbeidslivet må inn i grunnskolen, og det arbeidslivet lærlingene skal ut i, må oppleves som attraktivt. Til det siste tar byrådet konsekvensen av hvilken utfordring det ville være å rekruttere dersom lærlingen oppfatter at fag- eller svennebrevet leder til midlertidighet eller deltidsstilling. Byrådet vil derfor ikke benytte hjemmelen i arbeidsmiljølovens §14–9 for midlertidige ansettelser!


Tiltakene i grunnskolen
sikter inn mot et bredt syn på kunnskap og læring. Byrådet vil oppheve forrige byråds prioritering av såkalte basisfag i grunnskolen og revitalisere praktisk-estetiske fag ved å inkludere disse i politiske satsinger. Varierte arbeidsmetoder i fagene skal bli mer relevant for elevenes hverdag. Arbeidslivets skolesekk med besøk på bedrifter og sykehjem etableres og det innføres en Oslo-standard for faget utdanningsvalg. Utdanningsvalget skal ikke komme som julekvelden på kjerringa.

Byrådssaken er omfattende og helt nødvendig fordi situasjonen er kritisk i Oslo. Skoleåret 2016–2017 valgte en av fem elever i Oslo et yrkesfaglig program i videregående opplæring. Det er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet, hvor omtrent en av to søker et yrkesfaglig program. Samtidig er det færre enn seks av ti av dem som velger yrkesfaglige utdanningsprogram i Oslo som fullfører og består opplæringa i løpet av fem år. Byrådet mener den lave søkingen og gjennomføringen i fag- og yrkesopplæringa i Oslo er en av de største utfordringene byen står overfor.

Statsråden har varslet at han kommer med en stortingsmelding om strukturen i videregående opplæring i 2017. Dette har utgangspunkt i stortingsmelding 20. (2012–2013) «På rett vei».

Mange andre fylker har nok også gjennomført tiltak for yrkesfagene. Det er viktig at medlemmer i Skolenes landsforbund støtter tiltak som kan fremme yrkesfagene. Ta initiativ, sammen med andre eller på egen hånd, ovenfor politikerne. Bruk valgkampen og få satt yrkesfag på dagsorden. Det handler også om så mye mer.

Gode ønsker for deg og dine for julehelga og det nye året 2017!

 

Forbundsfrua har også blogget om:

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.