Nytt Storting, nye muligheter

ANNES BLOGG: Situasjonen på Stortinget gir oss håp om en snuoperasjon i skolepolitikken. Påskilting av allmennlærerne kan være jobb nummer én og en prøveballong…

9. oktober 2017

Runar Nørstad

ANNES BLOGG: Situasjonen på Stortinget gir oss håp om en snuoperasjon i skolepolitikken. Påskilting av allmennlærerne kan være jobb nummer én og en prøveballong i alliansen mellom de rødgrønne og KrF.

 

Før stortingsvalget stilte Skolenes landsforbund en rekke spørsmål til partiene. Alle svarte. Det var stort sammenfall mellom SLs arbeidsprogram og svarene fra de rødgrønne partiene. Den blåblå regjeringa har dreid skolepolitikken til høyre. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har vist seg lite profesjonell i sitt forhold til partene.

SL har savnet en tydelig, alternativ skolepolitikk i arbeidet i stortingssalen. Elevene har knapt vært nevnt i debattene. Skolenes landsforbund fatta håp da Ludvigsen-utvalget kom med sin rapport om framtidas skole. Elevens ve og vel, så vel som framtidas kompetanse, sto i fokus. Ludvigsenutvalget lyktes også med å vise hvordan de praktisk-estetiske fagene kunne få en rettmessig status i elevenes opplæring.

La oss håpe at opposisjonen i Stortinget nå samler seg om en skolepolitikk som har mer visjoner og får stoppa ensrettinga i undervisninga og gitt tillit til bredden i lærernes utdanningsbakgrunn og engasjement for elevene. Grip fatt i Ludvigsen-utvalgets arbeid!

Landsstyret i Skolenes landsforbund var nylig samlet og vurderte situasjonen etter valget. Er det gitt at høyredreiningen og ensrettingen i undervisningen må fortsette? Det ble en svært konstruktiv debatt i landsstyret som ga håp om en endring i skolepolitikken.

Mulighetene er der, fordi både regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, ble svekka i valget. De mista til sammen åtte mandater på Stortinget. Det som virkelig svekker regjeringa, er at Erna Solberg & Co er avhengig av både Venstre og KrF for å få flertall nå, mot at de bare trengte støtte fra ett av partiene i perioden vi har bak oss. Det betyr at begge støttepartiene hver for seg kan vippe flertallet over til venstresiden.

Når statsminister Solberg gikk ut til det norske folk og proklamerte at hennes regjering har fått ny tillit, så halter påstanden. Denne regjeringa blir sårbar og må nok tilpasse politikken sin mye inn mot sentrum for å overleve.

I skrivende stund, ser det ut til at KrF vil fristille seg. Det åpner muligheten for en allianse mellom KrF og de rødgrønne partiene i viktige saker i skolepolitikken. 85 mandater må til for å få flertall på Stortinget. I saker der KrF vil stemme med de rødgrønne, har de til sammen 89 mandater.

Det forutsetter selvsagt at de rødgrønne partiene er samstemte. Vi forventer faktisk det etter at Ap mista seks mandater og endte med 49. Sosialistisk Venstreparti økte med fire mandater til 11, og Senterpartiet økte med ni mandater til 19. Rødt fikk ett mandat. Det betyr at Ap må få en skarpere profil for å vokse igjen.

Denne situasjonen gir oss håp om en snuoperasjon i skolepolitikken. Påskilting av allmennlærerne kan være jobb nummer én og en prøveballong i alliansen mellom de rødgrønne og KrF.

Etter å ha lyttet til mange engasjerte innlegg i debatten i SLs landsstyre, kvitterte Ap-veteran Martin Kolberg slik: «Jeg vil at Ap skal se på vedtaket om tilbakevirkende kraft på nytt.»

Situasjonen på Stortinget krever en sterk fagbevegelse som favner bredt.

Skolenes landsforbund er klar!

 

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, som har sin egen side på frifagbevegelse.no.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Forbundsfrua har også blogget om: