Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund (SL)

Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund (SL)

Jeg blei født i 1954, fikk navnet Anne, og har i barne- og ungdomsåra bodd i Glomfjord, Porsgrunn og Røros. Hydrobarn. Er nummer tre i en søskenflokk på fire med foreldre (Knut og Karoline) som var både tolerante, gjestfrie og kreative.

Etter artium på Røros tok jeg treårig lærerskole og dernest grunnfag i nordisk og biologi, hhv. fra universitetet i Trondheim og i Oslo, samt noen skarve vekttall i teoretisk matematikk. Jeg har i hovedsak undervist på ungdomstrinnet og har opplevd de mest gyldne åra i læreryrket. Som ansatte fikk vi tillit og vi fikk ta ansvar! Samarbeidet i kollegiet på en skole er helt unikt. Læreryrket trigger til løpende sosial refleksjon og faglig engasjement og utvikling.

Læreryrket trigger til løpende sosial refleksjon og faglig engasjement og utvikling.

Privat er jeg godt etablert i en leilighet på Kampen sammen med samboeren min. Vi har tre barn sammen, og to barnebarn.

Nå er jeg leder i Skolenes landsforbund og har forståelse for at jeg i en blogg bør gjøre et lite forsøk på å gi innsikt i hva som driver engasjementet mitt. Jeg har vokst opp i et samfunn der sosialdemokratiske verdier prega oss. Det har vært viktig å delta aktivt og engasjert i utviklinga sammen med folk flest.

Når sant skal sies, har jeg vel alltid hatt en dragning til «folkebevegelser» og fellesskap: Kollektiv som boform langt utover studietida, korpsbevegelsen (spiller fortsatt saxofon i storband), har siden 1988 bodd i herlig kolonihage fire måneder i året og jeg har hatt ulike tillitsverv i fagbevegelsen. Gode venner vil vel spøkefullt tilføye at jeg er i stadig bevegelse – med unntak av verdigrunnlaget. Jeg har klippetro på venstresidas fellesskapsløsninger, og har vært organisert i Skolenes landsforbund fra det ble etablert i 1982. Det var en selvfølge å velge og organisere seg i LO som har et bredt samfunnspolitisk engasjement og samtidig godt etablerte ordninger for å sikre innflytelse på vegne av medlemmene.

Det var en selvfølge å velge og organisere seg i LO som har et bredt samfunnspolitisk engasjement og samtidig godt etablerte ordninger for å sikre innflytelse på vegne av medlemmene.

Og ikke minst: LO representerer bredden av yrkesgrupper. Løsningene på framtidas utfordringer må finnes i en brei allianse, der en samla og representativ fagbevegelse møter arbeidsgivere og myndigheter for å finne gode løsninger på framtidas utfordringer. Vi må ikke åpne for splitt og hersk politikk. Også klimautfordringene må finne løsninger i dette trepartssamarbeidet.

Som forbundsleder i Skolenes landsforbund, er jeg fokusert på at SL må jobbe offensivt og med en tydelig politikk for å motvirke at deler av fagbevegelsen utvikler en profesjonsegoisme som åpner for splitt og hersk-politikk.

Du kan også følge meg på:

Print Friendly, PDF & Email