Viktig kamp mot tidstyver

ANNES BLOGG: I arbeidstidsforhandlingene vil Skolenes landsforbund jakte på løsninger som bedre sikrer at lærerne kan holde fokus på kjerneoppgavene i lærerarbeidet.   Torsdag…

14. november 2017

Runar Nørstad

Tidstyver

ANNES BLOGG: I arbeidstidsforhandlingene vil Skolenes landsforbund jakte på løsninger som bedre sikrer at lærerne kan holde fokus på kjerneoppgavene i lærerarbeidet.

 

Torsdag 19. oktober klokken 12.00 startet nye forhandlinger om arbeidstid i skolen mellom lærerorganisasjonene og KS. Skolenes landsforbund forhandler også på vegne av Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Med lærerkonflikten i 2014 friskt i minne, er det unektelig spennende hvordan klimaet mellom partene vil bli når de reelle forhandlingene er i gang 1. desember. En partssammensatt arbeidsgruppe har brukt tida i mellomperioden til å berede grunnen for en mer lik virkelighetsforståelse av utfordringene som ligger i en lærers årsverk. Slik vi har oppfattet det har begrepet «tid til kjerneoppgaver» vært sentralt i dialogen. Skolenes landsforbund går derfor inn i forhandlingene med en god tro på at fokus skal være nettopp dette. Det er vår klare forventning.

Avtaler om arbeidstid handler i stor grad om tillit. I skolen handler det om å gi tillit til at lærerne bruker tiden målrettet til kjerneoppgavene og selv tar initiativ til å veksle mellom individuelt og samhandlende arbeid med kolleger til beste for elevenes læring. Dette er vi profesjonelle på.

Målene KS skisserer i sitt første tilbud er at lærernes arbeidstidsavtale skal støtte opp om en «delingskultur og et fagfellesskap», slik at elevene får best mulig læringsutbytte. Og avtalen skal «inneholde elementer som sikrer tid til kjerneoppgavene, både individuelt og kollektivt» og «lokalt handlingsrom til å videreutvikle skolen i henhold til nasjonale og lokale mål».

Skolenes landsforbunds første krav går ut på å finne løsninger som bedre sikrer at lærerne kan holde fokus på kjerneoppgavene i lærerarbeidet. Derfor kommer vi til å gjøre arbeidstidsforhandlingene til en kamp mot tidstyver, som i realiteten har bidratt til at lærerne ikke har nok tid til å planlegge undervisningen, slik at den blir tilrettelagt for hver enkelt elev – individuelt og kollektivt. Vi ønsker virkelig at opplæringen skal bli mer sammenhengende, tverrfaglig og variert.

Samtidig er innføring av nye læreplaner rett rundt hjørnet. Den enkelte lærer vil i en omstillingsperiode i forhold til nye læreplaner ha behov for minst like mye egentid til eget arbeid opp mot undervisning.

Skolenes landsforbund krever derfor en generell reduksjon i årsrammene for undervisning og økte ressurser til kontaktlærerne. Elevene, læringsmiljøet og selve læringsprosessen må etter disse forhandlingene kunne få større oppmerksomhet fra lærerne enn de får i dag. Vårt mål er å forhindre flere påtvungne møter og større rapporteringsplikt. Tidstyvutvalgets rapport fra 2009 forslo mange relevante tiltak mot tidsklemma!

 

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, som har sin egen side på frifagbevegelse.no.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Forbundsfrua har også blogget om: