Blogg: Vi trenger en tillitsreform

En tillitsreform i skolen, og hele offentlig sektor, er viktig for å styrke den norske modellen og for å stanse maktforskyvningen som svekker velferdsstaten og demokratiet. Det er viktig at reformen drives fram av grasrota.

16. september 2019

Kommunikasjonsavdelingen

Fra bloggen til tidligere forbundsleder Anne Finborud.

Styringa av skolesektoren og hele den offentlige sektor er blitt stadig mer prega av prinsippene for New Public Management. Vi ser det gjennom en økende kontroll og detaljstyring av de ansatte og at fokus flyttes bort fra brukerne. Og brukerne i skolen er elevene. Detaljstyring hindrer lærerne i å ta valg etter sitt profesjonelle skjønn og tilpasse undervisninga til elevene og forholdene. Dette er betenkelig fordi opplæringsloven pålegger oss nettopp å tilpasse opplæringa til den enkelte elev.

En tillitsreform i skolesektoren betyr derfor mer tillit til lærernes kompetanse for at elevene skal få et bedre opplæringstilbud. Dette er en kjent problemstilling for oss i skolen. Men det er også viktig å framholde at en tillitsreform i skolen, og hele offentlig sektor, er viktig for å styrke den norske modellen og for å stanse maktforskyvningen som svekker velferdsstaten og demokratiet.

Vi har nok av hendelser som viser dette. I 2014, under forhandlingene om lærenes arbeidstid, prøvde vår arbeidsgiver KS å fjerne forhandlingsretten på lærernes arbeidstid. Et angrep på den norske modellen, som endte med en flere uker lang lærerstreik. Ethvert forsøk på å fjerne forhandlingsretten på viktige arbeidsvilkår vil bety at den norske modellen blir svekka og at maktbalansen mellom partene blir forskjøvet. Det var mye som sto på spill i 2014 og helt avgjørende at vi nådde fram med prinsippene i våre krav.

Det var også et skammelig tillitsran da Høyre-regjeringen avskiltet 38.000 av landets allmennlærere.

LO Stat-leder Egil André Aas mener også at den norske modellen er truet og er bekymret. «Klimaet på arbeidsplassen er tøffere. Vi hører om det hver dag. Medbestemmelsen er under press. Drøftingsmøter blir monologer fra ledelsen. Store grep tas uten reell medbestemmelse», sa Aas på en LO-konferanse i Fredrikstad 22. august. Snakk om å treffe spikeren på hodet.

Det som skjer er en utvanning av den norske modellen gjennom en svekking av partenes betydning.  LO Stat-lederen sa også at det er en skandale at den norske modellen ikke ligger inne som en rød tråd i undervisningen helt fra barneskolen og opp i høyere utdanning. «På skolen måtte vi tidligere pugge salmevers og katekismen til det satt. Nå bør vi gjøre det samme med den norske modellen», sa han.

Ap, Sp og SV fremmet i 2018 et forslag om en tillitsreform i skolen. Forslaget fikk ikke flertall. Stortinget satte en stopper for et arbeid som kunne tatt norsk skole videre.

Det er helt klart behov for en tillitsreform. Det er viktig at reformen drives fram av grasrota og at vi alle forstår hvor viktig dette er for å kunne utvikle det samfunnet vi ønsker å ha. Alle forsøk på å svekke den norske modellen må stanses. Også framstøt som helt bevisst forsøker å svekke folks forståelse av hva den norske modellen er. Det handler om fordeling av makt.

Vær på vakt!

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, (utgave 6-2019), som har sin egen side på frifagbevegelse.no.