Blogg: Norgga ráđđehus ferte dál duođalaččat váldit sámegiel oahpahusa! 

Riksrevisjonen har påvist betydelige mangler i samisktilbudet i grunnskolen. Her er det altså snakk om rettighetene til en nasjonal minoritet som er lovfestet.

6. februar 2020

Kommunikasjonsavdelingen

Det er betydelige mangler i opplæringen i og på samisk. Dette gjelder både læremidler, antall lærere og fjernundervisning. (Foto: SL)

Fra bloggen til tidligere forbundsleder Anne Finborud.

Opplæringsloven gir rett til opplæring i samisk. Denne retten er uavhengig av hvor i landet eleven bor. I samiske distrikt har alle barn i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk. Utenfor samiske distrikt har elever rett til opplæring i samisk.

Hensikten med lovfestingen er å styrke samenes rettigheter og bidra til å opprettholde den samiske kulturen. Fordi det er et ønske fra myndighetenes side å gjøre opp for uretten som fant sted med fornorskningspolitikken.

I oktober i fjor sa SL-medlem Lena Farvelund Haddal opp stillingen sin som utviklingsleder i samisk opplæring i Oslo. Det gjorde hun med tungt hjerte. Valget tok hun etter flere forsøk på å få gehør for endringer. «I bunn og grunn handler det om manglende kunnskap om samisk språk og kultur. Samer har opplevd mye diskriminering gjennom historien, og det er viktig at alle som har rett til opplæring i samisk får et godt tilbud. Dessverre er samiskopplæringa i dag for dårlig, ikke bare i Oslo, men også i andre store byer,» sa hun i et intervju med FriFagbevegelse.

En knapp måned senere smeller det fra Riksrevisjonen med krass kritikk av samisktilbudet i grunnskolen i en rapport som påviser betydelige mangler i opplæringen. Både når det gjelder tilbud om opplæring, læremidler, antall lærere og fjernundervisning. Riksrevisor Per Kristian Foss kritiserer regjeringen for å skyve ansvaret over på skoleeierne. Og dette har ført til at virkemidlene som brukes er mange og små, og spredt på mange aktører. Ansvarlige myndigheter burde fulgt bedre med i timene, mener riksrevisoren.

Men her er det altså snakk om rettigheter til en nasjonal minoritet som er lovfestet.

Ansvaret for å gjennomføre retten er pulverisert og ingen vil ta det fulle ansvar. Dette burde interessere politisk ledelse mer! Fra fagbevegelsen spør vi: Hvor lenge skal regjeringen – med kunnskapsministeren i spissen – sitte passiv på sidelinjen?

Sametinget har i flere år ønsket et ombud for samisk språk. Dette støtter Skolenes landsforbund.

Sammenholdt med mange andre politiske utfordringer, er det samiske opplæringstilbudet en helt konkret og målbar sak. Den nyutnevnte kunnskapsministeren, Trine Skei Grande, bør gripe saken umiddelbart. Riksrevisjonen har gitt konkrete oppdrag. Vi anbefaler også å lytte til vårt medlem Farvelund Haddal som har lang erfaring og nå holder på med masteroppgave om organisering av samisk opplæring utenfor kjerneområdene.

Som tittelen – på samisk – sier: Nå må regjeringen ta samisk opplæring på alvor!

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, (utgave 1-2020), som har sin egen side på frifagbevegelse.no.