ANNES BLOGG: Skolenes landsforbund må være mer enn en profesjonsforening. Vi skal være en fagforening! Og det er like viktig lokalt som sentralt!

Skolenes landsforbund har ambisjoner om å ta en sterkere lederrolle blant fagforeningene som organiserer i opplæringssektoren. Vi søker allierte, både blant andre organisasjoner og i bredden av de politiske partiene, for å finne gode løsninger som er ønsket av våre medlemmer. Et særtrekk ved SL er at vi bygger på et tydelig verdigrunnlag og at vi tenker helhet i fagforeningsarbeidet. Derfor er det helt avgjørende for SL å kjempe for sentrale og kollektive tariffavtaler.

En fagforening er til for å forsvare medlemmenes interesser og rettigheter. Det handler om hjelp til enkeltmedlemmer, lønns- og arbeidsvilkår og å påvirke skolepolitikken. Mange ganger har vi felles interesser med arbeidsgive