Blogg: Ap-spill for galleriet

Arbeiderpartiet innfrir ikke i innvandrings- og integreringspolitikken. Partiets program, forslagene til tiltak og selve retorikken viser en negativ innfallsvinkel i forhold til innvandrere og flyktninger som befinner seg i Norge.

17. desember 2018

Kommunikasjonsavdelingen

Det er bedrøvelig og rent ut sagt pinlig at Arbeiderpartiet ikke stemte for et fellesforslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, skriver forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

Fra bloggen til tidligere forbundsleder Anne Finborud.

Det har stor betydning for samfunnsutviklingen at politikere og politiske partier bidrar til å nyansere den offentlige debatten, særlig mot det ideologiske råkjøret som Fremskrittspartiet sprer. Det er viktig å ha i tankene at mange av problemene folk med flyktning- og innvandrerbakgrunn møter i vårt samfunn er knyttet til generelle strukturelle problemer i det norske samfunnet. Som et svingende arbeidsmarked, løsarbeid, sosial dumping, svakheter i skole- og utdanningssystemet, diskriminerende strukturer og så videre. Dette må de politiske partiene ta høyde for i sin retorikk og i sin politikk. Ellers vil de selv være med og skape utenforskap

Det er bedrøvelig og rent ut sagt pinlig at Arbeiderpartiet ikke stemte for et fellesforslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti. Forslaget ville gi ungdom med endelig avslag på sin asylsøknad lovfestet rett til videregående opplæring inntil de forlater landet. I mange tilfeller kan dette være snakk om en periode på flere år. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget.

Når de mottar avslaget, mister ungdommene mulighetene til å skaffe seg lovlig arbeid og sin rett til videregående opplæring. Livet blir satt fullstendig på vent. De lever i et ekstremt utenforskap. FAFO-rapporten «Normalitet i limbo, asylbarn med endelig avslag» (2013) belyser tydelig mange av problemene disse unge menneskene opplever. Svært mange blir både fysisk og psykisk syke.

Ap fremmet et eget forslag: «Stortinget ber regjeringen gi en vurdering av hvordan man kan sikre at mindreårige med endelig avslag på asylsøknad får fortsette påbegynt videregående opplæring fram til utreisefrist, forutsatt at de involverte samarbeider om retur. Opplæringen bør være tilpasset slik at den er returforberedende.» Et lite konkret og lite forpliktende forslag. Forslaget ble nedstemt.

Dertil innskrenker Ap med sin votering FNs barnekonvensjon, som Norge har ratifisert og innarbeidet i Grunnloven. Skolenes landsforbund er enig med SVs Mona Fagerås, som omtaler Aps forslag som «et spill for galleri».

Hva var poenget med dette soloutspillet, Ap? Er det et poeng at ungdom i en sårbar og krevende situasjon skal miste det daglige fellesskapet med norsk ungdom på skolen samme dag som de får avslag. I tillegg går Ap ut i media og henger ut SV som ikke ville stemme for forslaget deres. I denne saken er det Ap som besitter frekkhetens nådegave. Ap satt med nøkkelen for å sikre hverdagen til om lag 70 unge asylsøkere. Den nøkkelen brukte de dessverre ikke.

Innlegget står også på trykk i medlemsbladet I skolen, som har sin egen side på frifagbevegelse.no.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen