Strategisk plan for Skolenes landsforbund, 2018-2022. (Foto: SL)

ANNES BLOGG: Hendelser og diskusjoner blant medlemmene på arbeidsplassene skal i større grad prege politikken til Skolenes landsforbund. Grasrota skal sette dagsorden!

Jeg er stolt av medlemmene og tillitsvalgte i Skolenes landsforbund (SL) som så unisont slutter opp om forbundets strategiske plan med tittelen «Grasrota setter dagsorden!». Oppstrøms politikk kaller vi det. Vi jobber for at hendelser og diskusjoner blant medlemmene på arbeidsplassene i større grad skal prege forbundets politikk og la grasrota utforme politikk og tariffkrav, som setter dagsorden både lokalt og sentralt.

Til tross for at SL har ord på seg for å representere medlemmenes interesser (det skulle da også bare mangle), så jobber vi ganske intenst for å snu både måten å tenke på og jobbe på