Glad for at Ap vil stoppe avskiltingen av lærere

– Skolenes landsforbund har sammen med LO kjempet mot avskiltingen av norske lærere fra første stund. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet endelig tar…

15. januar 2018

Runar Nørstad

– Skolenes landsforbund har sammen med LO kjempet mot avskiltingen av norske lærere fra første stund. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet endelig tar til fornuft og snur i saken. Det får vi håpe at også KrF gjør, sier forbundsleder Anne Finborud. SE VIDEO!

(Bildetekst: I november i fjor var avskiltingen tema i et møte med Aps medlemmer i Utdanningskomiteen. Fra venstre: Runar Nørstad (kommunikasjonsansvarlig i SL), Terje Moen (1. nestleder i SL), Mette Johnsen Walker (forbundssekretær i SL), Torstein Solberg Tvedt (Ap), Nina Sandberg (Ap), Anne Finborud (forbundsleder i SL), Martin Henriksen (fraksjonsleder, Ap), Bodil Gullseth (forbundssekretær) og Chris Gøran Holstad (forbundssekretær). Jette F. Christensen (Ap) var ikke til stede på møtet. (Foto: Anders Kvernmo Langset/Ap)

 

Mandag ble det klart at Arbeiderpartiet vil fjerne den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014, ifølge en pressemelding fra partiet.

– Det er nå et reelt flertall på Stortinget for å fjerne avskiltingen av utdanna og dyktige lærere. Det er opp til KrF når dette skal skje, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Forbundsleder Anne Finborud lover at Skolenes landsforbund vil legge press på KrF.

– Drøyt 33.000 allmennlærere, mer enn 75 prosent av dem kvinner, har tatt sin utdanning i tråd med norsk lov, fått faste stillinger og i årevis undervist i skolefagene. Stortinget har underkjent grunnutdanningen til disse lærerne når det gjelder retten til fortsatt å undervise i visse fag. Vi forventer at KrF er sitt ansvar bevisst, og sørger for at Stortinget snur og opphever vedtaket om tilbakevirkende kraft – og at Stortinget gir lærerne en beklagelse, sier Anne Finborud.

 

 

Læring og mestring

Arbeiderpartiet vil styrke andre virkemidler for å sørge for fullt trykk på kompetanseheving i skolen. Martin Henriksen mener dette vil bidra til å gjenreise tilliten mellom lærerne og myndighetene.

– For oss er det viktig å sørge for løsninger som gir ro til å bruke tid på det viktigste i skolen: Elevenes læring og mestring, sier Henriksen i en pressemelding.

Han viser til at det er stor lærermangel mange steder i landet, og at problemet vil øke i årene som kommer. For få søker seg inn på lærerutdanningen, særlig på barnetrinnet, og i tillegg vil vedtaket om lærernorm forsterke utfordringen. De siste årene har også flere ukvalifiserte blitt satt inn i undervisningen for å dekke lærermangelen.

– Vi vil unngå at mange erfarne, flinke lærere som har jobbet i skolen i mange år blir «avskiltet». Vi ser også at mange lærere kan få problemer med å søke ny jobb eller flytte på seg før de oppfyller de nye kravene. Dessuten vil det være vanskelig å få utdannede lærere som jobber i andre yrker, den såkalte «reservestyrken», tilbake til skolen, sier Henriksen.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Plan for videreutdanning

Martin Henriksen understreker at Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet med kompetanseheving av lærere, og at Ap vil styrke andre verktøy som sikrer fullt trykk på kompetanseheving i skolen. Ap foreslår at alle kommuner må ha en plan for videreutdanning av egne lærere, og ønsker å bruke mer midler på basisfagene.

Blant annet skal statens andel av finansieringen av videreutdanning i engelsk og norsk heves til 75 prosent. Ap vil også sikre at bevilgningene til etter- og videreutdanning holdes på minst dagens nivå. 

– Norske lærere ønsker videreutdanning. Vi vil flytte ansvaret for at lærerne får kompetanseheving fra den enkelte lærer til kommunene – altså fra den enkelte arbeidstaker til arbeidsgiveren. Det skal være obligatorisk for kommunene å lage en plan for videreutdanning av lærerne, og sørge for stadig faglig utvikling, sier Henriksen.

Arbeiderpartiet vil møte lærermangelen med økt rekruttering og mener det haster med kraftfulle tiltak.

– Derfor foreslår vi flere tiltak for rekruttering av tilstrekkelig antall lærere og for å øke gjennomføringen på lærerutdanningen, sier Henriksen.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL: Støtt kampanjen mot avskilting av lærere
SL: – Avskiltingen av 33.000 lærere er et angrep på grunnfjellet i skolen
SL: – Gi regjeringa tre på tygga
SL: Nytt Storting, nye muligheter
SL: – Ikke spor av ei krone til pålagt videreutdanning
SL: – Venstre taler med to tunger i skolepolitikken
SL: Lysbakken frir til SL i skolepolitikken
SL: – Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Pusher Arbeiderpartiet på fullfinansiering
SL: – Arbeiderpartiet har sviktet 38.000 lærere
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning