– Gi regjeringa tre på tygga

Klar beskjed fra SL til Arbeiderpartiet: Påskilt læreren, fjern mattekravet og finn en god løsning for økt lærertetthet.   – Dere er i posisjon…

9. november 2017

Runar Nørstad

Klar beskjed fra SL til Arbeiderpartiet: Påskilt læreren, fjern mattekravet og finn en god løsning for økt lærertetthet.

 

– Dere er i posisjon til å få flertall for disse sakene, og har en gylden mulighet til å gi regjeringen tre på tygga, sa forbundsleder Anne Finborud i et møte med Aps representanter i Utdanningskomiteen torsdag.

Hele forbundsledelsen i Skolenes landsforbund møtte torsdag Ap-fraksjonen i Stortingets utdannings- og forskningskomité, på Stortinget. Målet med det 30 minutter lange møtet var å bli bedre kjent med hverandre, og i fellesskap finne en måte å utvikle skolepolitikken på.

– Skolenes landsforbund er sterkere enn størrelsen tilsier. Forbundet sitter på en bred kompetanse. Vi er tydelige og løsningsorienterte, og har forventninger om et godt samarbeid med Aps medlemmer i Utdanningskomiteen, sa forbundsleder Anne Finborud før hun gikk rett på tre sentrale temaer:

 

– Idiotisk mattekrav

– Slik den politiske situasjonen er på Stortinget, kan Ap være med på å reversere vedtaket om tilbakevirkende kraft – og påskilte læreren. Dere har mulighet til å bidra til å fjerne det idiotiske kravet om karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Og dere kan sørge for at det innføres en gjennomsnittlig maksimalgrense for antall elever per lærer på skolenivå, som garanterer at ressursene kommer fram dit de skal.

Anne Finborud mener Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen til å løse disse tre betente sakene i skolepolitikken, og ga Ap-fraksjonen et klart råd om å finne flertall i samarbeid med de andre rødgrønne partiene samt Kristelig Folkeparti (KrF).

– Regjeringen er avhengig av KrF for å få gjennomslag for sin politikk. Situasjonen på Stortinget gir oss håp om en snuoperasjon i skolepolitikken. Påskilting av allmennlærerne kan være jobb nummer én og en prøveballong i alliansen mellom de rødgrønne og KrF. Det er nytteløst at Arbeiderpartiet, på egenhånd, skal fremme kompromissforslag fra Stortingets talerstol. Ta ansvar og sørg for at det blir flertall i samarbeid med de andre partiene på venstresiden, og gi regjeringen en – eller tre – på tygga. Bare da kan dere igjen få tillit blant flertallet av norske lærere, sa Anne Finborud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SLs forbundsledelse møtte Ap-fraksjonen i Utdanningskomiteen torsdag: Fra venstre: Forbundssekretær Mette Johnsen Walker, forbundsleder Anne Finborud, 2. nestleder Chris Gøran Holstad, 1. nestleder Terje Moen og forbundssekretær Bodil Gullseth. (Foto: SL)

 

Advarte mot smalt kunnskapssyn

Forbundsledelsen brukte også tid på å fremheve viktigheten av å styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen samt økt fokus på en mer variert og relevant arbeidsmetodikk i alle de andre fagene.

– Skolenes landsforbund ønsker ikke en elitistisk retning og et smalt kunnskapssyn i skolen, noe jeg tror dere er enig i. Det er bra at Stortinget har grepet fatt i dybdelæring, i tråd med anbefalingene fra Ludvigsen-utvalget, men vi må passe på at det ikke blir for ensidig fokus på dybdelæring. Det vil gi et enda smalere kunnskapssyn, sa forbundsleder Anne Finborud.

Ap-fraksjonen lyttet interessert til innspillene fra forbundsledelsen, og framhevet at de er innstilt på et godt og nært samarbeid om fremtidens skole.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL:
Nytt Storting, nye muligheter
SL: – Ikke spor av ei krone til pålagt videreutdanning
SL: – Venstre taler med to tunger i skolepolitikken
SL: Lysbakken frir til SL i skolepolitikken
SL: – Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft
SL: – Uforståelig skolepolitikk
SL: Pusher Arbeiderpartiet på fullfinansiering
SL: – Arbeiderpartiet har sviktet 38.000 lærere
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning